Włocławek, styczeń 1945r.

Styczeń 1945 roku zakończył jeden z najtragiczniejszych okresów w dziejach Włocławka. W obliczu nadciągających wojsk radzieckich, jeszcze jesienią 1944 roku, Niemcy przystąpili do budowy fortyfikacji i umocnień ziemnych wokół miasta. Do prac w wyjątkowo ciężkich warunkach zaangażowano mieszkańców Włocławka i okolicznych miejscowości. Przy niskich temperaturach kopali okopy i rowy przeciwczołgowe. Ofensywa styczniowa Armii Radzieckiej, w 1945 roku, na froncie wschodnim, zmusiła Niemców do przyspieszonej ucieczki z Włocławka.

Read More

Rok Jubileuszu – 100-lecia odzyskania niepodległości

Uchwałą z 25 maja 2017r. Sejm RP VIII kadencji zdecydował o ustanowieniu roku 2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości.
Inaugurację obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości stanowiło zwołanie na wniosek prezydenta RP, Zgromadzenia Narodowego, które odbyło się 5 grudnia 2017 roku. Odbyło się ono z okazji urodzin Marszałka Józefa Piłsudskiego. Wygłaszając orędzie w tym dniu prezydent zainaugurował obchody jubileuszu stulecia odzyskania przez nasz kraj niepodległości.

Powstanie listopadowe

Jesienią 1830r. władze przeprowadziły aresztowania wśród uczestniczących w spisku studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto car Mikołaj I zamierzał wysłać armię polską do stłumienia rewolucji w Belgii. Na miejsce wojsk polskich do Królestwa miały być wprowadzone siły rosyjskie. W tej sytuacji grupa Wysockiego podjęła decyzję o wybuchu powstania.

Read More

74 rocznica bitwy pod Lenino

Wiosną 1943 roku zawiązał się w Moskwie Związek Patriotów Polskich, który w stosownej chwili miał podjąć inicjatywę utworzenia nowej polskiej armii w Związku Radzieckim. Już w maju 1943 roku w Sielcach nad Oką rozpoczęto organizowanie pierwszej dywizji im. Tadeusza Kościuszki. Jej dowódcą wyznaczony został płk Zygmunt Berling.

Read More

Arnhem 1944

Od 17 do 26 września trwała największa operacja z udziałem wojsk powietrznodesantowych, przeprowadzona przez aliantów podczas II wojny światowej w Europie. Realizowana była pod kryptonimem "Market Garden".
Miała ona na celu rozdzielenie wojsk niemieckich i obejście od północy niemieckich umocnień obronnych zwanych linią Zygfryda, co miało umożliwić wejście aliantów do Zagłębia Ruhry i tym samym przyspieszyć zakończenie wojny. Istotą operacji było uchwycenie mostów na Renie i innych rzekach zanim Niemcy zdążą je zniszczyć.

Read More

78 rocznica agresji ZSRR na Polskę

Zawarty 23 sierpnia 1939 roku niemiecko-radziecki układ o nieagresji był tylko kamuflażem, innego porozumienia. Tym porozumieniem był tzw. "Tajny protokół dodatkowy". Określono w nim sprawę granicy obopólnych - Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Rad -  stref interesów w Europie Wschodniej.

Read More

Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Weterana jest świętem szczególnym, bo mającym na celu nie tylko uhonorowanie ludzi zasłużonych w walce o wolność Ojczyzny, ale również uhonorowanie tych którzy służą temu, aby istniała pamięć o dobrych żołnierskich czynach przez pokolenia. W tym dniu Polacy oddają hołd obrońcom Ojczyzny i wspominają wszystkich tych, którzy walcząc o Polskę zginęli na polach bitew. 

Dzień Żołnierza

Data Święta upamiętnia jedno z największych zwycięstw oręża polskiego, sukces militarny o ogromnym znaczeniu dla losów państwa polskiego i reperkusjach daleko przekraczających granice Rzeczypospolitej. Jest to równocześnie święto oddające hołd żołnierzom, których w chwili zagrożenia, połączyło wspólne pragnienie obrony Ojczyzny, a związane było ze zwycięską Bitwą Warszawską 1920, zwanej też "Cudem nad Wisłą". Bitwa Warszawska zakończyła się wielkim zwycięstwem Polaków. Straty nieprzyjaciela były ogromne - niemal 25 tysięcy poległych i rannych. Wzięto do niewoli prawie 66 tysięcy jeńców.
Minister Spraw Wojskowych, gen. broni Stanisław Szeptycki w rozkazie nr 126 z dnia 4 sierpnia 1923 roku, doceniając znaczenie militarne oraz moralny i propagandowy wydźwięk zwycięstwa młodej Armii Polskiej, ustanowił dzień 15 sierpnia Świętem Żołnierza Polskiego. W rozkazie czytamy: "W dniu tym wojsko i społeczeństwo czci chwałę oręża polskiego, której uosobieniem i wyrazem jest żołnierz. W rocznicę wiekopomnego rozgromienia nawały bolszewickiej pod Warszawą święci się pamięć poległych w walkach z wiekowym wrogiem o całość i niepodległość Polski".
W całym okresie międzywojennym, Święto Żołnierza Polskiego było okazją do eksponowania wojska i jego czynu orężnego. W uroczystościach, które miały ogólnonarodowy charakter uczestniczyły spontaniczne miliony obywateli Rzeczypospolitej.
Po II wojnie światowej, dopiero ustawa sejmowa z dnia 30 lipca 1992 roku przywróciła Święto Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.

Powstanie Warszawskie 1944

31 lipca 1944 roku na wiadomość o pojawieniu się czołgów radzieckich w dzielnicy Warszawy - Praga, gen. "Bór"-Komorowski wydał rozkaz rozpoczęcia powstania w dniu następnym,
1 sierpnia, o godzinie 17.00.
Powstanie zakończyło się straszliwą klęską militarną. Warszawa uległa całkowitej zagładzie. Zniszczone zostały bezcenne zabytki i zbiory. Po kapitulacji specjalne oddziały niemieckie przystąpiły na rozkaz Hitlera do akcji burzenia miasta. Pod gruzami domów znalazło śmierć tysiące mieszkańców Warszawy. Dziesiątki tysięcy rozstrzelano. Zginęło w walce lub zaginęło ok. 20 tyś. żołnierzy AK i 3 tysiące kościuszkowców. Fakt, iż straty niemieckie były jeszcze wyższe, nie zmniejszał rozmiarów klęski.
Bohaterstwo i wielka ofiara krwi złożona przez mieszkańców Warszawy, bezkompromisowość Polaków, nie cofających się przed najcięższą ofiarą dla ratowania swej narodowej tożsamości, nie przyniosły spodziewanych efektów politycznych.
Jednakże pamięć heroicznej walki jaką prowadziła Armia Krajowa przez cały okres okupacji, włącznie z Powstaniem Warszawskim, pozostały żywe w pamięci polskiego narodu.