17 lat w NATO

Proces przystąpienia Polski do NATO został zapoczątkowany w 1989 roku. Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego (1991) Polska znalazła się w strefie zmniejszonego bezpieczeństwa. W tamtych latach,  sojusz był jedynym gwarantem bezpieczeństwa europejskiego i w 1992 roku oficjalnie sprecyzowano dążenie naszego kraju do uzyskania członkostwa w NATO. Mimo sprzeciwu niektórych krajów, w tym Rosji Polska coraz bardziej integrowała się z paktem północnoatlantyckim.
Wymagało to jednak ogromnych nakładów finansowych na modernizację armii, przede wszystkim na przezbrojenie w sprzęt odpowiadający wymogom NATO. Konieczne było przejście na nowy system łączności i sposoby dowodzenia, a także wprowadzenie zmian organizacyjnych na wzór zachodni. Kolejnym warunkiem wejścia Polski do NATO było zapewnienie cywilnej kontroli nad armią, co oznaczało cywilne kierownictwo w Ministerstwie Obrony Narodowej, podporządkowanie Sztabu Generalnego cywilnemu ministrowi obrony oraz parlamentarną kontrolę nad siłami zbrojnymi.
W 1994 roku Polska przystąpiła do programu „Partnerstwo dla pokoju”, którego celem było przygotowanie do współdziałania wojskowego z krajami NATO przez wspólne ćwiczenia wojskowe. Przykładem takich ćwiczeń były dwutygodniowe ćwiczenia we wrześniu 1996r. pod kryptonimem „Ułański Orzeł 96” na poligonie drawskim. Ćwiczącą w sile 3,5 tyś. żołnierzy i 1,1 tyś. bojowych wozów pancernych i  samochodowych brytyjską 7 Brygadę Pancerną – „Szczyry Pustyni”, wspierali żołnierze 3 pułku drogowo-mostowego z Włocławka. Był to pierwszy przypadek ćwiczenia wojsk państw zachodnich na polskim poligonie. Wyjątkowość tego wydarzenia wynikała także z faktu, iż żołnierze 3pdm, jako pierwsi spośród jednostek wojsk inżynieryjnych współdziałali z oddziałami reprezentującymi NATO, na dwa i pół roku przed przystąpieniem Polski do  Sojuszu Atlantyckiego. Kadra i żołnierze pułku wykazali podczas ćwiczeń wysokie umiejętności i głęboki profesjonalizm, co podkreślili obserwujący pokazy sprawności przeprawowej ówcześni: wiceminister Sił Zbrojnych Wielkiej Brytanii – Nicholas Soames oraz dowódca 7 Brygady, brygadier David Wyndham Montgomery.
challenger-na-przeprawieflaga pułkowa

 

 

 

 

 

W 1996 roku przyjęto ustawę o cywilnej kontroli nad armią. Jednocześnie prowadzono zabiegi dyplomatyczne w celu uzyskania zgody państw NATO na przystąpienie Polski do sojuszu.
Latem (w lipcu) 1997 roku sekretarz stanu USA Madeleine Albright zaprosiła trzy kraje: Polskę, Czechy i Węgry do rozmów na temat uzyskania członkostwa w pakcie północnoatlantyckim. Efektem zaproszenia, była umowa akcesyjna ratyfikowana przez parlamenty państw członkowskich oraz Sejm RP. W dniu 12 marca 1999 roku w miejscowości Independence (USA – stan Missouri)  minister  Bronisław Geremek przekazał dokumenty ratyfikacyjne o wstąpieniu Polski do NATO.

Członkowie NATO                                                         nato-flagi-2


źródła:
„3 Włocławski Pułk Drogowo-Mostowy” – zarys historii, Chełmno 2004r.;
– NATO – Wikipedia, wolna encyklopedia;
– www.wosna5.pl>Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego;
– foto z archiwum autora.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *