Hymn Polski – 89 rocznica ustanowienia

26 lutego 1927 roku ogłoszono Mazurek Dąbrowskiego Hymnem Polski. Tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, powstał miedzy 16 a 19 lipca 1797r. w miejscowości Reggio nell’Emilia (niedaleko Bolonii), w ówczesnej Republice Lombardzkiej (Włochy). Napisał go Józef Rufin Wybicki, który w lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego.

Pieśń Legionów Polskich we Włoszech została napisana przez Wybickiego dla uświetnienia uroczystości pożegnania odchodzących z Reggio legionistów i tu została odśpiewana po raz pierwszy. I jeszcze tego samego 1797 roku rozrzucone po całych północnych Włoszech oddziały polskie poznały Pieśń Legionów. Autor melodii opartej na motywach ludowego mazurka jest nieznany.

Mazurek Dąbrowskiego – jak nazwano potem tę pieśń – towarzyszył Polakom we wszystkich bitwach kampanii napoleońskiej. Śpiewany był podczas triumfalnego wjazdu gen. Henryka Dąbrowskiego i Józefa Wybickiego do Poznania 3 listopada 1806r. Śpiewano go podczas wszystkich powstań, rewolucji 1905 roku, w czasie I i II wojny światowej.

Mazurek Dąbrowskiego stał się protoplastą dla innych słowiańskich hymnów narodowych. Ze słów pieśni korzystali autorzy tekstów pieśni przywracających wiarę w niepodległość zniewolonych dotąd Serbów, Czechów, Łużyczan czy Ukraińców. Był pierwowzorem pieśni napisanej przez Samuela Tomaika, która stała się hymnem wszechsłowiańskim przyjętym później jako oficjalny hymn Republiki Jugosławii.

W oryginalnym rękopisie Wybickiego występują zwrotki, których brak we współczesnym hymnie. Zmieniono kolejność zwrotek (trzecia znalazła się w miejscu drugiej) oraz usunięto zwrotkę czwartą i szóstą. W brakującej zwrotce czwartej autor doradza, iż jedynym warunkiem obronienia się przed dwoma największymi zaborcami, tj. Prusami (Niemiec) i Rosją (Moskal), będzie ogólnonarodowa zgoda.

” Niemiec, Moskal nie osiądzie,

gdy jąwszy pałasza,

hasłem wszystkich zgoda będzie

i ojczyzna nasza.”

Szósta zwrotka brzmiała:

” Na to wszystkich jedne głosy:

Dosyć tej niewoli

mamy Racławickie Kosy,

Kościuszkę, Bóg pozwoli.”

Podsumowując, słowa Pieśni Legionów Polskich we Włoszech nawiązywały do wzniosłych wydarzeń z dziejów polskiego oręża oraz współczesnych zwierzchników wojskowych, w których pokładano nadzieję na powrót do Ojczyzny i odzyskanie niepodległości. Zmieniony tekst ( gramatycznie i leksykalnie ), stał się podstawą dzisiejszej wersji hymnu narodowego.


opracowano na podstawie:                                                                                             – www.mazurekdobrowskiego.pl                                                                                       – Hymn Polski – Wikipedia, wolna encyklopedia

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *