188 rocznica Powstania Listopadowego

29 listopada mija 188 rocznica wybuchu powstania listopadowego. Powstania narodowego przeciw rosyjskiemu zaborcy, obejmującego swym zasięgiem Królestwo Polskie, Litwę część Ukrainy i Białorusi. Przyczyną wybuchu było m.in. łamanie konstytucji Królestwa z 1815r. oraz represje wobec tajnych związków i organizacji.
Powstanie trwało do października 1831r. W tym czasie stoczono wiele różnych bitew. Ostatnim bastionem powstańczym była twierdza w Zamościu, która poddała się 21 października 1831r.
Do upadku powstania i przegrania wojny w dużym stopniu przyczynili się niewierzący w możliwość zwycięstwa arystokratyczni przywódcy polityczni Adam Jerzy Czartoryski, Bonawentura Niemojowski oraz dowódcy: generałowie Józef Chłopicki, Jan Skrzynecki, Jan Krukowiecki, Henryk Dembiński i Maciej Rybiński.
Należy również pamiętać o przewadze militarnej Rosji i braku większego wsparcia ze strony ludności chłopskiej, wobec negatywnego stanowiska szlacheckich, konserwatywnych władz powstańczych do uwłaszczenia i likwidacji pańszczyzny na wsi.
Powstańcy nie doczekali się też pomocy z zewnątrz, a rządy większości państw europejskich, napiętnowały powstańców jako "wichrzycieli" i zdrajców.
Po upadku powstania Rosja zlikwidowała niezależność Królestwa Polskiego. Jesienią 1831r. powołano Rząd Tymczasowy którego zadaniem była pacyfikacja i militaryzacja Królestwa, administracja została podporządkowana naczelnikom wojennym, zastąpiono konstytucję Statutem Organicznym, wcielono armię polską do rosyjskiej, zniesiono polski sejm i samorządy. Zlikwidowano polskie szkolnictwo szczególnie średnie i wyższe, zmniejszono ilość szkół elementarnych.Nałożono na Polskę wysoką kontrybucję, zbudowano na koszt państwa polskiego Cytadelę z silnym garnizonem rosyjskim. Około 11 tysięcy osób opuściło kraj tworząc tzw. Wielką Emigrację.
W rocznicę wybuchu powstania listopadowego obchodzony jest Dzień Podchorążego.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *