Majowe Święta

Święta państwowe to grupa świąt ustanowionych przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, jako dni szczególnej pamięci o ważnych wydarzeniach z historii Polski, ogólnie rozumianych dobrach narodowych lub społecznych, czy też osobach, które społeczeństwo polskie chce uczcić, obchodząc każdego roku rocznice im poświęcone.
W maju obchodzimy kilka takich świąt. Według daty ich obchodzenia, pierwszym jest obchodzone w dniu 1 maja, a uchwalone przez Sejm RP w 1950r. i obowiązujące do dnia dzisiejszego, Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Zostało ono ustanowione dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886r. w Chicago w Stanach Zjednoczonych.
Drugim świętem jest, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - obchodzone 2 maja. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, ustanowił w dniu 20 lutego 2004 roku Dzień Flagi. Święto Flagi jest obecnie jednym z najmłodszych świąt państwowych.
Polskie barwy narodowe kształtowały się na przestrzeni wieków i mają jako jedne z nielicznych w świecie pochodzenie heraldyczne. Wywodzą się z barw herbu Królestwa Polskiego i herbu Wielkiego Księstwa Litewskiego.
7 lutego 1831 roku Sejm Królestwa Polskiego podjął specjalną ustawę dotyczącą barw polskiej flagi. Te przyjęte przez Sejm barwy rozpowszechniły się bardzo szybko i towarzyszyły Polakom we wszystkich ważnych wydarzeniach. Były symbolem państwa, które nie istniało, i narodu, który pod tymi barwami wybijał się na niepodległość.
Trzecim świętem jest, Święto Narodowe 3 Maja.
3 maja 1791 roku została uchwalona Konstytucja Rzeczypospolitej Obojga Narodów i była doniosłym dziełem myśli polskiego Oświecenia. Była pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą po amerykańskiej na świecie. Celem uchwalenia Ustawy Zasadniczej była próba odbudowy dotychczasowej pozycji Rzeczypospolitej, która stawała się coraz bardziej zależna od Rosji, a w 1772r. uległa I rozbiorowi.
Ta polska "Ustawa Rządowa" zawierała wizję i program budowy nowoczesnego państwa i społeczeństwa. Konstytucja zmieniła ustrój państwa na monarchię dziedziczną, ograniczyła znacząco demokrację szlachecką, wprowadziła polityczne zrównanie mieszczan i szlachty oraz zapewniła chłopom ochronę państwa. Konstytucja zniosła też formalnie liberum veto.
Od 6 kwietnia 1990r. na mocy ustawy sejmowej przywrócono, zniesione w 1951r., Święto Narodowe Trzeciego Maja.
W maju obchodzić będziemy także Narodowy Dzień Zwycięstwa.
Święto państwowe ustanowione przez Sejm na dzień 8 maja. Zostało wprowadzone na mocy ustawy uchwalonej 24 kwietnia 2015r. Upamiętnia ono zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *