155 rocznica Powstania Styczniowego

1Dnia 22 stycznia obchodzimy 155 rocznicę wybuchu powstania styczniowego 1863-1864. Polskiego powstania narodowego przeciwko Imperium Rosyjskiemu, będące najdłużej trwającym zrywem niepodległościowym w epoce porozbiorowej.
W styczniu 1863 roku powstanie obejmowało Królestwo Polskie, w lutym rozszerzyło się na Litwę, w kwietniu i maju sięgało okolic Dynaburga i Witebska oraz guberni kijowskiej i wołyńskiej. Z Galicji i zaboru pruskiego napływali ochotnicy, broń i zaopatrzenie. Przybyli też ochotnicy z Włoch, Węgier, Francji, a także Rosji.
Polacy ze zmiennym szczęściem walczyli z wojskami rosyjskimi, ale nie mieli szans na ostateczny sukces, pozostawieni sami bez pomocy państw zachodnich. Fiasko interwencji przesądziło o politycznej klęsce powstania. Późną wiosną i latem 1863 przeciwko walczącym powstańcom, w samym tylko Królestwie walczyło 145 tyś. Rosjan.
2Przez polskie szeregi przeszło ponad 50 tyś. ludzi. Na obszarze objętym powstaniem stoczono nie mniej niż 1200 bitew i potyczek, zginęło blisko 20 tyś. powstańców, Rosjanie wykonali przynajmniej 669 wyroków śmierci, na zesłanie, nie licząc tysięcy karnie wcielonych do wojska, wywieziono 38 tyś., z czego 20 tyś. na Syberię, w tym 4 tyś. na katorgę. Na emigracji znalazło się około 10 tyś powstańców.
3Ślady powstania styczniowego możemy znaleźć także we Włocławku. 8 grudnia 1863r. został schwytany przez Rosjan we wsi Bielno k.Włocławka i uwięziony we Włocławku pułkownik Stanisław Bechi, jeden z przywódców powstania styczniowego na Kujawach. Został on rozstrzelany 17 grudnia 1863r. na rogatkach miejskich (obecnie skrzyżowanie alei Chopina z ulicą Okrzei). W pobliżu miejsca rozstrzelania, na Placu Powstania Styczniowego, stoi obecnie pomnik pułkownika Stanisława Bechiego.
Walki żołnierza polskiego w powstaniu styczniowym zostały, po 1990 roku upamiętnione na Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie napisem na jednej z tablic "NOC STYCZNIOWA 22/23 I 1863".
W dniu 155 rocznicy wybuchu powstania, we Włocławku oddano hołd i uczczono pamięć powstańców, składając wiązanki kwiatów w miejscach pamięci.

/zdjęcia z uroczystości w zakładce GALERIA/


Opracowano na podstawie:
- prof. Jerzy Zdrada "Powstanie styczniowe" - www.muzhp.pl;
- Powstanie styczniowe 1863-1864 - Encyklopedia Interia;
- zdjęcia - commons.wikimedia.org - Polish scythemen 1863.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *