Powstanie listopadowe

Jesienią 1830r. władze przeprowadziły aresztowania wśród uczestniczących w spisku studentów Uniwersytetu Warszawskiego. Ponadto car Mikołaj I zamierzał wysłać armię polską do stłumienia rewolucji w Belgii. Na miejsce wojsk polskich do Królestwa miały być wprowadzone siły rosyjskie. W tej sytuacji grupa Wysockiego podjęła decyzję o wybuchu powstania.
Opisywana w literaturze narodowej Noc Listopadowa (z 29 na 30 listopada) o mało nie skończyła się stłumieniem powstania w zarodku. Nie powiódł się plan zamachu na wielkiego księcia Konstantego. Wieść o rozpoczęciu walki nie dotarła w porę do wszystkich sprzysiężonych. Poza 4. pułkiem piechoty większość wojska zachowała całkowitą bierność. Wyżsi oficerowie nie tylko nie stanęli na czele ruchu, ale wręcz starali się stłumić go w zarodku. Dopiero przyłączenie się ludności Starego Miasta i zdobycie Arsenału, gdzie mieścił się skład broni, przechyliło szalę zwycięstwa na stronę powstańców.
Przez cały grudzień 1830r. prowadzona w Petersburgu rozmowy dotyczące warunków zakończenia konfliktu. Strona polska domagała się respektowania przez cara swobód konstytucyjnych, powiększenia Królestwa o część ziem inkorporowanych do Rosji oraz złożenia przyrzeczenia niewprowadzania do Królestwa Polskiego wojsk rosyjskich. Rokowania nie przyniosły rezultatu, gdyż Mikołaj I zdecydowany był wykorzystać powstanie do zniesienia odrębności Królestwa.
W dniu 5 lutego 1831r. do Królestwa wkraczają wojska feldmarszałka Iwana Dybicza. Rozpoczyna się wojna polsko - rosyjska. Powstanie trwało do października 1831r. W tym czasie stoczono wiele różnych bitew i potyczek.
Powstanie listopadowe miało głęboki sens, gdyż było źródłem następnych powstań narodowych i czyniło myśl niepodległościową ciągle żywą.
W rocznicę wybuchu powstania (29 listopad) obchodzony jest Dzień Podchorążego.


Opracowano na podstawie:
- Andrzej Pankowicz, Historia 3 Polska i świat 1815-1939, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1996

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *