Narodowy Dzień Zwycięstwa

1Narodowy Dzień Zwycięstwa - święto państwowe ustanowione przez Sejm na dzień 8 maja. Zostało wprowadzone na mocy ustawy uchwalonej 24 kwietnia 2015r. Upamiętnia ono zwycięstwo nad hitlerowskimi Niemcami.
8 maja 1945 roku Niemcy podpisały bezwarunkową kapitulację, która kończyła trwającą od 1 września 1939 roku wojnę w Europie.
Akt bezwarunkowej kapitulacji podpisany został przez szefa sztabu w Naczelnym Dowództwie Wehrmachtu generała Alfreda Jodla i admirała Hansa-Georga von Friedeburga, w kwaterze naczelnego dowództwa alianckich sił ekspedycyjnych w Reims we Francji 7 maja 1945 roku o godzinie 2:41 nad ranem. Przewidywał on przerwanie walk 8 maja o godzinie 23:01. Sygnatariuszem dokumentu był również przedstawiciel Armii Czerwonej w naczelnym dowództwie sił alianckich, generał Iwan Susłoparow. Stalin uznał jednak, że Związek Sowiecki, jako główne mocarstwo koalicji antyhitlerowskiej nie może zaakceptować tej formy przypieczętowania zwycięstwa nad Niemcami. Zażądał ponowienia aktu kapitulacji, tym razem w obecności przedstawicieli naczelnych dowództw czterech głównych państw sojuszniczych.
2Ponowna ceremonia podpisania aktu odbyła się 8 maja 1945r. w byłym kasynie oficerskim szkoły saperskiej w dzielnicy Berlina Karlshorst. Akt podpisała trzyosobowa delegacja niemiecka: feldmarszałek Wilhelm Keitel, admirał Hans-Georg von Friedeburg oraz generał lotnictwa Hans-Juergen Stumpff.
Jako przedstawiciel naczelnego dowództwa sowieckich sił zbrojnych w roli sygnatariusza wystąpił marszałek Gieorgij Żukow, alianci zachodni powierzyli to zadanie brytyjskiemu generałowi lotnictwa Arthurowi Tedderowi. Jako świadkowie dokument podpisali: naczelny dowódca amerykańskiego lotnictwa strategicznego gen. Carl Spaatz i dowódca 1 Armii Francuskiej gen. Jean de Lattre de Tassigny.
Podpisy złożono o godzinie 22:30. W Moskwie był już 9 maja i dlatego ten właśnie dzień w Związku Radzieckim obchodzono jako Dzień Zwycięstwa.
Nie był to jednak akt zakończenia II wojny światowej. Kapitulacja III Rzeszy zakończyła jedynie działania wojenne w Europie. Dopiero kapitulacja Japonii - 2 września 1945 roku - była końcem II wojny światowej, która pochłonęła ponad 50 mln ofiar - poległych, zamordowanych i zmarłych w wyniku działań wojennych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *