Powstanie Styczniowe

    Powstanie Styczniowe 1863-1864 to zbrojne wystąpienie przeciwko Rosji. Wybuchło 22 stycznia 1863 roku. Przyczyną Powstania Styczniowego były narastające rosyjskie represje skierowane przeciwko Polakom. Użycie siły do rozbicia wielkiej demonstracji, zorganizowanej 25 lutego 1861r. dla upamiętnienia bitwy pod Grochowem. Rosjanie zabili 5 demonstrantów. Podczas rozpędzania zamieszek 8 kwietnia 1861r. na Placu Zamkowym w Warszawie zginęło ok. 100 osób. W październiku, w rocznicę śmierci Tadeusza Kościuszki ludność zgromadzoną na mszach odbywających się z tej okazji w warszawskiej Katedrze i kościele Bernardynów wyprowadzono siłą. Około 1,5 tyś. osób pobito i umieszczono w Cytadeli.  Nasilenie represji w Królestwie Polskim wpłynęło na wzmożenie uczuć patriotycznych oraz przyczyniło się do powstania dwóch nielegalnych organizacji niepodległościowych. Pierwsza z nich nawiązywała do tradycji księcia Adama Czartoryskiego i postulowała odłożenie walki zbrojnej na czas bardziej sprzyjający. Zwolennicy tej organizacji potocznie nazywani byli białymi. Ich organem kierowniczym była Dyrekcja Krajowa, a duchowym przywódcą hrabia Andrzej Zamoyski. Czytaj dalej

NARESZCIE JEST :)

Foto Jerzy Ch.„Rodziła” się w wielkich bólach, rozterkach, wątpliwościach
a nawet w powątpiewaniach
w sukces. Ale zadanie było jasne- stworzyć własną stronę internetową. Prezes był nieugięty
i stanowczy. Koledzy macie czas do końca roku, nie naciskam, wykorzystajcie go owocnie. A po dwóch tygodniach – no wiecie
w dzisiejszych czasach, w dobie wszechobecnego internetu nie mamy jeszcze własnej strony internetowej!
Jest i działa. Oczywiście będzie na bieżąco udoskonalana, aktualizowana
i modernizowana. Zrobimy to w oparciu o opinie naszych kolegów związkowych
i sympatyków (przyjmiemy nawet krytyczne uwagi). Na kartach strony prezentowane będą zasady działania związku, bieżące informacje z działalności Zarządu Rejonowego i Kół. Damy możliwość zamieszczania własnych przemyśleń dotyczących istotnych
dla każdego naszego kolegi spraw życia codziennego. W odnośniku GALERIA będą zamieszczone zdjęcia z naszych spotkań i różnych imprez okolicznościowych. Liczymy na szeroką współpracę ze strony naszych kolegów związkowych za co z góry serdecznie dziękujemy.


Zespół Redakcyjny