RAMOWY PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU 2017

Główne cele działania w 2017 roku ukierunkowane zostały na:
1. Przygotowanie akcji sprawozdawczo-wyborczej w kolach i zarządzie rejonowym.
2. Przygotowanie i przeprowadzenie XI Zjazdu Delegatów ZR ZŻWP we Włocławku.
3. Utrzymywanie wielopłaszczyznowej współpracy z organami władzy państwowej
    i samorządowej, a także stowarzyszeniami oraz innymi organizacjami służb
    mundurowych.
4. Współpracę z redakcją "Głos Weterana i Rezerwisty" w zakresie upowszechniania
    działalności zarządu rejonowego o kół.
5. Utrzymywaniu generalnej zasady, że związek jest rzecznikiem interesów i obrońcą
    praw żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i ich rodzin oraz
    strażnikiem tożsamości i godności swych członków.
6. Podejmowanie, w miarę posiadanych możliwości inicjatyw obywatelskich zmierza-
    jących do poprawy warunków bytowych emerytów i rencistów wojskowych.
7. Podejmowanie działań na rzecz wzrostu prenumeraty "Głosu Weterana i Rezerwisty"

Do zasadniczych kierunków działań w 2017 roku należy:
1. Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronności
    państwa polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość
    i suwerenność.
2. Upowszechnianie nowych form pracy na rzecz kształtowania postaw patriotycznych
    i patriotycznego wychowania społeczeństwa, zwłaszcza młodego pokolenia - klasy
    mundurowe szkół włocławskich i Związek Strzelecki "Strzelec".
3. Organizowanie dyskusji na wszelkich forach o przyszłości związku, wypracowanie
    form działań zmierzających do wzrostu aktywności związku w społeczeństwie.
4. Kontynuowanie działań dotyczących poprawy warunków socjalno-bytowych
    oraz potrzeb kulturalnych członków związku i ich rodzin.
5. Organizowanie pomocy społecznej, w tym pomocy byłym żołnierzom i ich rodzinom
    będącym w trudnej sytuacji życiowej.
6. Realizowanie w codziennej działalności zarządu rejonowego oraz zarządów kół
    i wszystkich członków związku zasady, że związek jest rzecznikiem interesów
    i obrońcom praw żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej oraz ich
    rodzin, jak również strażnikiem tożsamości i godności jego członków.
7. Dążenie do zwiększenia liczby członków związku, zwracając szczególną uwagę
    na pozyskiwanie zwolnionych do rezerwy lub przeniesionych w stan spoczynku
    żołnierzy zawodowych, a także żołnierzy rezerwy nie będących żołnierzami zawodo-
    wymi.

Wyciąg ze szczegółowego "Planu przedsięwzięć na 2017r":

Posiedzenia ZR ZŻWP we Włocławku - pierwsza środa miesiąca: luty, czerwiec, 
                                                                wrzesień, grudzień;
Dyżury ZR ZŻWP we Włocławku - każda środa w godz. 10.00-12.00 w siedzibie
                                                       zarządu;
Przedsięwzięcia organizowane przez ZR ZŻWP we Włocławku (daty realizacji
przedsięwzięć
mogą ulec zmianom):
- zebranie sprawozdawczo-wyborcze  - 12 kwietnia;
- spotkanie z "Jubilatami Życia" - 19 maja;
- Dzień Weterana - 29 maja;
- Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - 14 czerwca;
- 78 rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września - pomnik "14 Pułku Piechoty";
- zebranie podsumowujące działalność w 2017 roku - akademia z okazji Narodowego
  Święta Niepodległości -   10 listopada;
Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych w 2017 roku:
- 72 rocznica wbicia słupa granicznego w Czelinie nad Odrą, przez żołnierzy 6 bpont
  - 27 lutego - pomnik "Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego";
- Święto Sapera - 16 kwietnia - pomnik "Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego";
- Święto Pracy - 1 maja - pomnik "Żołnierza Polskiego";
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja - Plac Wolności;
- Święto Narodowe Trzeciego Maja - 3 maja - Plac Wolności;
- Dzień Zwycięstwa - 8 maja - Plac Wolności;
- Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia - pomnik "Żołnierzy
  Armii Krajowej";
- Święto Wojska Polskiego - 15 sierpnia - Plac Wolności;
- 97 rocznica "Bitwy Warszawskiej 1920 roku" - 19 sierpnia - pomnik "Obrońców Wisły
  1920 roku";
- 78 rocznica napaści ZSRR na Polskę - 17 września - pomnik "Żołnierzy Armii
  Krajowej";
- 74 rocznica bitwy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino
  12 października - pomnik "Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego"
- Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada - pomnik "Żołnierza Polskiego",
  "Bazylika Katedralna";

Uwaga - w związku z możliwością zmian w terminach planowanych przedsięwzięć, szczegóły ich realizacji, oraz organizatorzy, zostaną przedstawieni, z odpowiednim wyprzedzeniem, w czasie późniejszym.

ZEBRANIA CZŁONKÓW KÓŁ w 2016 ROKU

Koło nr 1 - miejsce i terminy:

- jadłodajnia przy ul. Św. Antoniego - godz.17.00

 • 3 luty
 • 25 maj
 • 7 wrzesień
 • 16 grudzień

 

Koło nr 2 - miejsce spotkania określi prezes koła

 • 19 luty
 • 2o maj
 • 23 wrzesień
 • 9 grudzień

 

Koło nr 3 - siedziba ZR

 • 26 luty
 • 29 kwiecień
 • 24 czerwiec
 • 30 wrzesień
 • 25 listopad

 

DYŻURY

 Zarząd Rejonowy - każda środa godz. 10.00 - 12.00/siedziba zarządu - ul. Żabia 12a/
 Koło nr 1 - każdy piątek godz. 10.00 - 12.00 /siedziba ZR/
 Koło nr 3 - każdy drugi piątek miesiąca od godz. 11.30

POSIEDZENIA ZARZĄDÓW

Zarząd Rejonowy - pierwsza środa miesiąca

 • luty, kwiecień, czerwiec, sierpień, październik, grudzień;

 

Koło nr 1 - pierwszy piątek miesiąca

 • luty, maj, wrzesień, grudzień;

 

Koło nr 3:

 • 12.I; 09.II; 08.III; 12.IV; 10.V; 14.VI; 13.IX; 11.X; 08.XI; 13.XII.

 

UROCZYSTOŚCI ORGANIZOWANE PRZEZ ZR ZŻWP

 • 18 czerwiec - obchody 35-lecia powstania ZŻWP;
 • 6 listopad - akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości; 

 

OBCHODY ROCZNICOWE / uczestniczy poczet sztandarowy, delegacja ZR, chętni/ 

 • 20 styczeń - 71 rocznica wyzwolenia Włocławka - Plac Wolności;
 • 27 luty - 71 rocznica wbicia słupa granicznego nad Odrą - Pomnik Sapera;
 • 16 kwiecień - Święto Wojsk Inżynieryjnych - DZIEŃ SAPERA - Pomnik Sapera;
 • 3 maj - Święto Konstytucji 3 Maja - Katedra włocławska;
 • 8 maj - DZIEŃ ZWYCIĘSTWA - Plac Wolności;
 • 15 maj - spotkanie z jubilatami życia;
 • 29 maj - DZIEŃ WETERANA;
 • 1 sierpień - 72 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego - Plac Wolności;
 • 15 sierpień - ŚWIĘTO WOJSKA POLSKIEGO - Plac Wolności;
 • 19 sierpień - 96 rocznica Bitwy Warszawskiej - Pomnik Obrońców Wisły;
 • 1 wrzesień - 77 rocznica wybuchu II Wojny Światowej - Pomnik 14pp;
 • 12 październik - 73 rocznica bitwy pod Lenino - Pomnik Sapera;
 • 11 listopad - Narodowe Święto Niepodległości - Plac Wolności;