RAMOWY PLAN PRZEDSIĘWZIĘĆ

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU 2020

 

2 1

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROKU 2019

Główne cele działania w 2019 roku ukierunkowane zostały na:
1. Obronę słusznie nabytych praw przez żołnierzy;
2. Pozyskiwanie środków celem organizowania koleżeńskiej samopomocy dla członków
chorych, niepełnosprawnych a także udzielanie pomocy członkom jej potrzebującym;
3. Integrowanie środowiska byłych żołnierzy wokół spraw obronności państwa polskiego
oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność;
4 Kultywowanie wśród społeczeństwa, tradycji walk niepodległościowych narodu
polskiego, czynu zbrojnego polskiego żołnierza na wszystkich frontach II wojny
światowej, w ruchu oporu, promowanie powojennej, pokojowej i stabilizacyjnej
żołnierskiej służby Ojczyźnie;
5. Utrzymywaniu generalnej zasady, że związek jest rzecznikiem interesów i obrońcą
praw żołnierzy zwolnionych z zawodowej służby wojskowej i ich rodzin oraz
strażnikiem tożsamości i godności swych członków.
6. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych żołnierzy;
7. Popularyzowanie nowych form działania na łamach "Głosu Weterana i Rezerwisty",
związkowych portalach społecznościowych;
8. Dostarczanie członkom i sympatykom Związku wiedzy i informacji o założeniach
i skutkach zbliżających się kampanii wyborczych.

Wyciąg ze szczegółowego "Planu przedsięwzięć na 2019r":

Posiedzenia ZR ZŻWP we Włocławku - 20 marca, 15 maja, 4 września, 11 grudnia;
Posiedzenia Prezydium ZR ZŻWP we Włocławku - 9 stycznia, 3 kwietnia, 3 lipca,
2 października;
Dyżury członków ZR ZŻWP we Włocławku - każda środa w godz. 10.00-12.00 oprócz:
2 stycznia, 1,8,29 maja, 25 grudnia;
Dyżury i posiedzenia odbywają się w siedzibie ZR we Włocławku przy ul. Żabiej 12a.

Przedsięwzięcia organizowane przez ZR ZŻWP we Włocławku (daty realizacji
przedsięwzięć
mogą ulec zmianom):
- Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej - 13 kwietnia;
- spotkanie z "Jubilatami Życia" - 10 maja;
- Międzynarodowy Dzień Uczestników Misji Pokojowych ONZ - 29 maja;
- Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego - 14 czerwca;
- 80 rocznica wybuchu II wojny światowej - 1 września -
kamień pamiątkowy "14 Pułku Piechoty";
- akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości -   8 listopada;

Udział w uroczystościach państwowych i patriotycznych w 2019 roku:
- 156 rocznica wybuchu powstania styczniowego;
- 75 rocznica wkopania słupa granicznego w Czelinie nad Odrą
- 27 lutego - pomnik "Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego";
- Narodowy Dzień Pamięci "Żołnierzy Wyklętych" - 1 marca;
- Święto Wojsk Inżynieryjnych, "Dzień Sapera" - 16 kwietnia - pomnik
"Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego";
- Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej - 2 maja - Plac Wolności;
- Święto Narodowe Trzeciego Maja - 3 maja - Plac Wolności;
- Dzień Zwycięstwa - 8 maja - Plac Wolności;
- Narodowy Dzień Pamięci Powstania Warszawskiego - 1 sierpnia - pomnik "Żołnierzy
Armii Krajowej";
- Święto Wojska Polskiego - 15 sierpnia - Plac Wolności;
- 99 rocznica "Bitwy Warszawskiej 1920 roku" - 18 sierpnia - pomnik "Obrońców Wisły
1920 roku";
- 80 rocznica napaści Niemiec hitlerowskich na Polskę - 1 września - Plac Wolności;
- 80 rocznica napaści ZSRR na Polskę - 17 września - pomnik "Żołnierzy Armii
Krajowej";
- 76 rocznica bitwy 1 Dywizji Piechoty im. Tadeusza Kościuszki pod Lenino
12 października - pomnik "Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego";
- Narodowe Święto Niepodległości - 11 listopada - pomnik "Żołnierza Polskiego",
"Bazylika Katedralna";

Uwaga - w związku z możliwością zmian w terminach planowanych przedsięwzięć, szczegóły ich realizacji, oraz organizatorzy, zostaną przedstawieni, z odpowiednim wyprzedzeniem, w czasie późniejszym.