Galeria

1 września 2022 – kamień pamiątkowy 14pp – 83 rocznica wybuchu II wojny światowej

19 4 2 18 3 13 9 11 6 12 5 10 17 20 7 1 8 16 15 14

Obchody Święta Wojska Polskiego – 15.08.2022 cz. II – foto.: q4.pl

2-3 2-11 2-8 2-4 2-5 2-7 2-6 2-10 2-9 2-1 2-2

Obchody Święta Wojska Polskiego – 15.08.2022 cz. I – foto.: Mateusz Piernikowski

1-4 1-3 1-1 1-9 1-6 1-2 1-12 1-10 1-11 1-8 1-5 1-7

OBCHODY ŚWIĘTA ZŻWP WE WŁOCŁAWKU – 14.06.2022 – FOTO.: JAKUB SOSIŃSKI

15 2 3 11 5 4 10 13 16 7 6 9 14 8 1 12

Udział delegacjI ZR ZŻWP we WŁOCŁAWKU, W odsłonięciu pomnika Cichociemnych Spadochroniarzy Armii Krajowej przed ZSA Włocławek – 11 czerwca 2022 – foto.: I. Wieczorek

5 2 4 3 1

Jubileusze małżeńskie, wśród par małżeńskich Elżbieta i Andrzej Ossowscy – UM Włocławek 07.06.2022.

4 6 2 3 5 8 7 1

Spotkanie władz miasta z uczestnikami misji pokojowych ONZ oraz weteranami działań poza granicami państwa, członkami włocławskiej organizacji ZŻWP – 27.05.2022

1 6 7 3 8 4 2

Spotkanie z „Jubilatami Życia” 2022 – 10.05.2022 – UM Włocławek – cz.1

6 3 16 18 12 4 13 11 20 10 7 9 14 19 1 17 8 15 5 2

Spotkanie z „Jubilatami Życia” 2022 – 10.05.2022 – UM WŁOCŁAWEK – cz. 2

25 22 23 28 21 26 27 24

Spotkanie z „Jubilatami Życia” 2022 – 10.05.2022 – UM Włocławek – cz.2

18 4 1 5 19 9 14 10 16 12 15 7 6 2 20 13 8 3 17 11

Udział członków ZŻWP w obchodach Dnia Zwycięstwa – Włocławek 08.05.2022

7 6 8 1 3 4 2 5

Udział delegacji ZR ZŻWP w obchodach Świeta Narodowego Trzeciego Maja- Włocławek 03.05.2022

2 1 3 4 6 5

Udział delegacji ZŻWP we włocławku w obchodach Święta Wojsk Inżynieryjnych – 15.04.2022 – Włocławek, Pomnik 3Wppont

3 1 5 2 4

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 13.04.2022 – Pomnik Żołnierzy Armii Krajowej – foto.: W. Alabrudziński

7 6a 13 4 16 14 6 11 1 17 9 3a 1a 5 10 8 15 2 3 12

Obchody Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej – 13.04.2022 – ognisko patriotyczne

5 1 3 2 4 6

Uroczystość z okazji 77 rocznicy wkopania słupa granicznego w Czelinie na Odrą, 28.02.2022, Włocławek Pomnik 3 Wppont

1 3 5 2 6 4

Ślubowanie kadetów Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku – 23.11.2021

5 2 3 1 7 4 6

XII ZJAZD DELEGATÓW – WŁOCŁAWEK 16 LISTOPADA 2021

2 5 12 11 15 17 6 9 16 13 3 18 4 1 19 7 10 14 8

Udział delegacji ZR w obchodach Narodowego Świeta Niepodległości we Włocławku – 11 listopada 2021 – foto.: Q4.PL

3 4 7 6 1 5 8 2

UDZIAŁ DELEGACJI ZR W OBCHODACH 10 ROCZNICY UTWORZENIA STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH WE WŁOCŁAWKU, ORAZ 78 ROCZNICY BITWY POD LENINO

1 2 4 3 5

Udział członków włocławskiej organizacji ZŻWP w obchodach 82 rocznicy agresji ZSRR na Polskę – 17 września 2021

1 5 2 4 3

82 rocznica wubuchu II wojny światowej, Włocławek, Plac Wolności – udział członków ZŻWP we Włocławku w uroczystości.

1 4 6 5 2 3

W dniu 25.06.2021r. delegacja ZR ZŻWP we Włocławku, na czele z Prezesem ZR st.chor.szt. w st.spocz, mgr Andrzejem Ossowskim, wzięła udział w roczystości zakończenia roku szkolnego 2020/21 w technikum wojskowym ZSA we Włocławku – foto.: M. Rzeczkowski

1 3 5 2 4 6

Akademia 40-lecia ZŻWP we Włocławku, 12.06.2021, cz. I, foto.: Łukasz Turski

12 1 20 11 2 5 6 10 16 7 9 13 8 19 14 17 3 15 4 18

Akademia czII, foto.: Łukasz Turski

39 32 24 23 22 25 38 40 29 26 37 34 27 31 28 35 36 30 21 33

Akademia cz. III, foto.: Zbigniew Chełmicki

44 43 42 48 46 47 41 45 49

Udział członków ZR ZŻWP we Włocławku w wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie „AMAZONKI” – „Tradycje Świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne” połączone z wystawą rękodzieła o tej tematyce – 17.03.2021

6 4 8 2 1 5 3 7

Udział naszych członków w obchodach 81 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę – 17 września, Włocławek, Pomnik Żołnierzy AK w Parku Łokietka – foto.: Natalia Seklecka

3 4 2 5 6 1

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – Plac Wolności, Pomnik Żołnierza Polskiego – Włocławek – foto.: N. Seklecka

2 3 6 1 7 4 5 8

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – kamień pamiątkowy 14pp , Włocławek ul. Żytnia 83- foto.: E. Wesołowska

24 8 19 11 26 27 22 13 2 6 4 14 15 18 9 25 28 12 21 20 5 3 16 23 7 1 10 17

Udział w obchodach 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święcie Wojska Polskiego – 15.08.2020-foto.: G. Sobczak

4 6 5 8 7 2 3 1

Pożegnanie st.chor.szt. Wiesława Guziejewskiego – 10.07.2020 – foto: R. Chornicki

20 5 13 9 16 18 3 1 8 4 15 10 19 17 12 11 14 7 2 6

Pożegnanie płk dr Jana Czyżewicza – 09.07.2020 – foto: ddwłocławek oraz R. Chornicki

1 22 2 17 7 21 10 3 5 15 13 16 20 14 9 12 4 19 6 8 18 11

Wyróżnienie Złotym Krzyżem ZŻWP z Gwiazdą, chor.w st.spocz. Józefa Kołodzieja – 28.06.2020 – foto.: E. Wesołowska, Ł. Daniewski

4 10 3 8 6 7 1 2 9 5

Udział delegacji ZR ZŻWP we Włocławku w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę ks. prał. ppłk mgr Zbigniewa Szygendy – 28.06.2020 – foto.: E. Wesołowska , Ł. Daniewski

6 2 15 16 8 11 17 7 13 3 12 18 14 19 9 5 4 10 1 20

20 stycznia delegacja ZR we Włocławku wzięłą udział w obchodach 75 rocznicy wyzwolenia miasta

4 5 1 3 6 7 2 8

Spotkanie „opłatkowe’ koła nr 1 cz.1 – 15.12.2019

2 19 17 8 11 3 4 20 9 5 7 15 1 14 18 10 6 13 12 16

Spotkanie „opłatkowe” koła 1 cz.2

21 32 31 37 33 28 23 29 30 27 25 34 36 22 35 24 26

Pogrzeb mjr Jana Olszewskiego – foto.: M.G. oraz SSP WŁOCŁAWEK

5 11 10 9 13 8 12 14 7 4 1 6 3 2

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 8.11.2019 – foto.: E. Wesołowska

16 12 17 4 3 5 14 8 1 13 6 18 7 20 9 10 2 11 19 15

 

24 25 26 22 27 21 23 28

Spotkanie z „Jubilatami Życia” 2019 – UM Włocławek – 10.05.2019

4 3 5 14 16 24 7 2 11 13 18 6 10 12 1 20 8 23 15 21 17 22 9 19

74 rocznica zakończenia II wojny światowej – 8 maja 2019 – Włocławek, Plac Wolności

7 9 6 1 12 8 14 13 4 3 8a 10 15 16 2 5 8b 11

100-lecie urodzin płk dr Jana Czyżewicza – 19.03.2019 – um włocławek – foto.: ddwłoclawek oraz E. Wesołowska

15 14 29 11 6 20 24 31 28 26 12 1 33 5 22 25 37 8 36 21 35 18 4 17 30 13 7 10 32 3 23 9 34 27 16 19 2

Jubileusz 90-lecia urodzin mjr w st.spocz.Mieczysława Paczuskiego – 13 luty 2019r.

bty bty bty 7 bty bty bty bty bty bty bty bty bty 1

Pożegnanie chor. w st.spocz. Stanisława Bilińskiego – 29.12.2018r.

1 5 4 2 6 3

„Spotkanie Opłatkowe” koła nr 1 – 17.12.2018 – foto.: E. Wesołowska

22 9 28 4 15 16 6 27 11 25 23 19 24 17 13 5 7 14 12 1 3 18 10 2 20 8 21 26

Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2018 – Włocławek – Plac Wolności – Pomnik Żołnierza Polskiego – foto.: E. Wesołowska

2 7 1 4 5 3 6 8

Akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – 9 listopada 2018r.- foto.: E. Wesołowska

44 12 21 36 3 49 39 14 19 6 41 2 7 16 53 31 5 37 45 48 55 13 24 57 8 26 42 34 40 32 20 56 28 60 15 18 52 27 50 33 58 47 38 35 1 30 9 23 4 22 10 59 54 51 11 43 17 29 25 46

75 rocznica bitwy pod Lenino – 12.10.2018 – Pomnik Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego

9 6 13 4 14 1 10 5 3 12 2 11 7 8

Uroczystość w Urzędzie Marszałmkowskim – 12.10.2018

12 11 6 15 1 5 13 7 3 10 2 4 9 14 8

Dzień Weterana WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, 01.09.2018 – KAMIEŃ PAMIĄTKOWY 14PP ORAZ PLAC WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU – FOTO. E. WESOŁOWSKA

18 21 24 22 15 9 12 8 6 28 10 14 32 11 1 23 27 30 13 16 20 5 29 26 25 19 17 2 31 4 3 7

Święto Wojska Polskiego – cd – foto.: promocjewloclawskie.pl

6 4 1 11 9 14 8 5 2 7 3 10 13 12

Święto Wojska Polskiego – 15.08.2018 – Pomnik Żołnierza Polskiego we Włocławku – foto.: E. Wesołowska oraz ddwłocławek

9 3 16 7 17 11 19 1 13 12 5 8 4 14 2 10 6 15 18

Wizyta w Brukseli – 22-26.06.2018

7 3 2 4 1 8 5 6

Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 14.06.2018 – Sala Bankietowa „CASINO” we Włocławku – foto.: E. Wesołowska oraz ddwłocławek.pl

8 18 13 37 27 41 25 29 19 32 22 40 30 36 38 2 4 6 10 17 12 35 14 20 21 3 11 16 24 5 43 1 7 23 39 9 42 31 34 15 26 44 28 33

Msza w intencji byłych żołnierzy 3 Wppont, 3Wpdm – 3 czerwiec 2018 – kościół „Garnizonowy” – foto.: E. Wesołowska

9 7 6 2 10 12 4 5 8 3 11 1

Spotkanie uczestników misji pokojowych ONZ i misji poza granicami państwa – członkami koła nr 1 ZŻWP we Włocławku – z Prezydentem Włocławka – 30.05.2018 – foto E. Wesołowska

16 11 18 10 9 8 4 3 2 21 6 13 17 14 20 1 5 19 12 7 15

Pogrzeb Barbary Kowalskiej – 25 maj 2018

3 11 16 7 9 12 13 17 18 15 8 4 10 14 1 6 2 5

ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH – DZIEŃ SAPERA – POMNIK 3WPPONT- 16.04.2018 – FOTO. łUKASZ DANIEWSKI

8 4 7 3 5 14 9 6 13 1 2 10 11 12

Msza w intencji saperów – 15.04.2018 – WŁOCŁAWEK , KOŚCIÓŁ „GARNIZONOWY” – FOTO.: E. Wesołowska

5 8 4 7 9 3 2 6 1

PAMIĘĆ KATYNIA – CZ. II

5 2 6 7 11 10 8 3 9 1 4

„PAMIĘĆ KATYNIA” – 13.04.2018 – WŁOCŁAWEK, PLAC WOLNOŚCI – FOTO DDWŁOCŁAWEK

14 19 25 4 11 21 16 24 7 23 15 6 10 13 1 2 9 18 12 5 17 20 3 22 8

Jubileusz konsekracji kościoła „Garnizonowego” – 8 kwiecień – Włocławek

5 3 4 2 1 6

73 ROCZNICA WKOPANIA SŁUPA GRANICZNEGO W CZELINIE – 27.02.2018 POMNIK SAPERA 3WPPON, WŁOCŁAWEK – FOTO. E.WESOŁOWSKA

14 7 11 1 13 12 3 4 8 6 9 2 10 5

„Tłusty czwartek” w DPS, WŁOCŁAWEK , 08.02.2018, FOTO. E. WESOŁOWSKA

5 2 7 4 3 1 6 8

155 rocznica powstania styczniowego – pomnik płk S. Bechiego – 22 styczeń 2018 – foto. E. Wesołowska

4 3 5 6 8 2 7 1

5-lecie Jednostki Strzeleckiej 4051 we Włocławku – 20 styczeń 2018 – foto. E. Wesołowska

3 5 6 1 8 2 4 7

WIGILIA w Domu Pomocy Społecznej – Włocławek 21.12.2017r.

3 9 5 7 4 6 1 10 8 2

Spotkanie opłatkowe koła nr 1 – 19 grudzień 2017

24 12 3 30 6 9 13 22 17 31 1 4 26 16 2 25 23 8 7 14 27 20 15 18 11 32 29 21 10 19 28 5

„Historia Polskiej Pieśni Patriotycznej” – Kaliska 24.11.2017 – Szkoła Podstawowa im. st.sierż. Mieczysława Majchrzaka

7 8 2 9 5 3 4 6 1 10

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopad 2017 – Sala bankietowa „Casino”- Włocławek – foto. E. Wesołowska

5-copy 14-copy 12-copy 4-copy 15-copy 20-copy 2-copy 13-copy 17-copy 10-copy 6-copy 16-copy 3-copy 1-copy 8-copy 18-copy 19-copy 11-copy 9-copy 7-copy

CZ II

40-copy 30-copy 26-copy 22-copy 41-copy 27-copy 29-copy 36-copy 31-copy 37-copy 35-copy 23-copy 32-copy 34-copy 39-copy 25-copy 38-copy 28-copy 24-copy 33-copy

CZ III

48-copy 49-copy 50-copy 47-copy 21-copy 43-copy 44-copy 46-copy 45-copy 42-copy

Nasi zmotoryzowani

4 16 8 3 9 11 18 10 6 15 14 17 12 13 7 2 5 1

78 rocznica wybuchu II wojny światowej – Pomnik Żołnierza Polskiego – Włocławek, Plac Wolności – 01.09.2017

8 12 11 2 4 1 9 6 3 7 10 5

78 rocznica wybuchu II wojny światowej – Obelisk 14 pp – Włocławek ul. Żytnia – 01.09.2017

7 2 3 10 6 8 11 15 16 14 9 13 1 5 4 12

Święto Wojska Polskiego 15.08.2017 – Włocławek, Plac Wolności – zdjęcia dzięki uprzejmosci : Promocje włocławskie.PL, www.q4.pl oraz E. Wesołowska

15 8 21 13 5 1 20 30 38 39 12 32 34 31 24 23 28 36 14 19 33 18 35 11 27 29 3 9 37 4 10 26 25 16 6 40 2 7 22 17

Pamiętamy – POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944- 73 ROCZNICA

1 3 6 2 8 5 4 7

XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP – Włocławek 27-28 czerwca 2017 – foto.: E. Wesołowska

5 18 9 11 6 17 15 13 12 1 14 3 10 8 2 4 19 7 20 16

Msza za żołnierzy 3 Wppont – 04.06.2017 – foto E. Wesołowska

2 1 3 6 4 5 7 8

Członkowie ZŻWP w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa we Włocławku – 8 maja 2017 – foto.: E. Wesołowska

6 4 7 3 9 2 8 10 1 5

Jubilaci Życia 2017 -spotkanie w dniu 5 maja w Urzędzie Miasta Włocławek – foto E. Wesołowska

7 8 14 12 15 10 5 2 3 9 13 6 11 16 1 4

Członkowie ZŻWP WP w obchodach świąt w dniu 2 i 3 maja 2017r. we Włocławku

10 2 4 11 8 7 5 3 6 9 12 1

Rejonowy zjazd delegatów włocławskiej organizacji zżwp – 12.04.2017 – foto.: E. Wesołowska

6 19 4 9 21 1 17 20 5 15 7 13 2 8 3 16 10 12 11 18 14

72 rocznica wkopania słupa granicznego nad Odrą – 27.02.2017 Pomnik Sapera 3 Wppont – foto.: www.q4.pl oraz dzieńdobrywłocławek.pl

1 7 9 4 3 13 11 8 12 6 2 5 10

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 1 – 14 luty 2017 – foto. E. Wesołowska

dsc01522-2-copy dsc01520-2-copy dsc01547-2-copy dsc01542-2-copy dsc01536-copy dsc01539-2-copy dsc01526-3-copy dsc01545-2-copy dsc01533-3-copy dsc01530-3-copy dsc01550-3-copy dsc01541-2-copy dsc01543-3-copy dsc01522-3-copy

72 rocznica wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej -20 styczeń 2017 – Plac Wolności – foto.: www.q4.pl oraz dzień. dobry.włocławek.pl

296044_b-copy 70443bec3193a535eeeedee60d4888e8-copy a2eadb57636cd35c18d73d16fe5a6063-copy 33154c6d068732149a5757a1f002295e-copy 9aa2dc15f1226cf83ae67fa336b9f710-copy 296046_b-copy 319c2bef63b8256ad639fbdb9a95fa55-copy 9a29424a2f6847a899a4c303702e5770-copy 296072_b-2-copy cbee8ceceb99de866fba41d9a5d92b69-copy

Spotkanie „Opłatkowe” w kole nr 1 – 16.12.2016 – foto: E. Wesołowska

7 44 36 21 40 15 5 12 31 10 22 9 26 25 45 14 28 43 11 24 30 29 27 8 34 35 2 38 32 4 41 17 33 19 39 13 20 37 23 16 1 42 6 3 18

Członkowie ZŻWP PODCZAS WRĘCZENIA SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ AKADEMICKICH IM OBROŃCÓW WISŁY 1920R. – 23 LISTOPAD- FOTO Q4

10-copy 12-copy 13-copy 15-copy 7-copy 6-copy 8-copy 16-copy 5-copy 14-copy 1-copy 9-copy 11-copy 4-copy 3-copy 2-copy

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016 – FOTO. Q4.PL

11-listopad-2016-20 11-listopad-2016-23 11-listopad-2016-15 11-listopad-2016-19 11-listopad-2016-21 11-listopad-2016-17 11-listopad-2016-22 11-listopad-2016-18 11-listopad-2016-16

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016 – 11 LISTOPAD – WŁOCŁAWEK, PLAC WOLNOŚCI – FOTO. E. WESOŁOWSKA.

11-listopad-2016-10-copy 11-listopad-2016-8-copy 11-listopad-2016-11-copy 11-listopad-2016-4-copy 11-listopad-2016-14-copy 11-listopad-2016-1-copy 11-listopad-2016-5-copy 11-listopad-2016-2-copy 11-listopad-2016-3-copy 11-listopad-2016-9-copy 11-listopad-2016-12-copy 11-listopad-2016-7-copy 11-listopad-2016-6-copy 11-listopad-2016-13-copy

Narodowe Święto Niepodległosci – „Kasyno” – 9 Listopad 2016 – foto. E. Wwsołowska

9-listop-28-copy 9-listop-16-copy 9-listop-50-copy 9-listop-69-copy 9-listop-17-copy 9-listop-5 9-listop-67-copy 9-listop-8-copy 9-listop-64-copy 9-listop-65-copy 9-listop-19-copy 9-listop-47-copy 9-listop-44-copy 9-listop-13-copy 9-listop-49-copy 9-listop-25-copy 9-listop-32-copy 9-listop-38-copy 9-listop-6 9-listop-37-copy 9-listop-35-copy 9-listop-23-copy 9-listop-14-copy 9-listop-66-copy 9-listop-20-copy 9-listop-43-copy 9-listop-3 9-listop-4 9-listop-2 9-listop-7-copy 9-listop-34-copy 9-listop-39-copy 9-listop-59-copy 9-listop-31-copy 9-listop-26-copy 9-listop-18-copy 9-listop-21-copy 9-listop-22-copy 9-listop-10-copy 9-listop-57-copy 9-listop-33-copy 9-listop-40-copy 9-listop-58-copy 9-listop-70-copy 9-listop-53-copy 9-listop-9-copy 9-listop-68-copy 9-listop-30-copy 9-listop-1 9-listop-62-copy 9-listop-11-copy 9-listop-55-copy 9-listop-56-copy 9-listop-51-copy 9-listop-52-copy 9-listop-24-copy 9-listop-42-copy 9-listop-63-copy 9-listop-12-copy 9-listop-61-copy 9-listop-27-copy 9-listop-45-copy 9-listop-60-copy 9-listop-41-copy 9-listop-48-copy 9-listop-54-copy 9-listop-46-copy 9-listop-15-copy 9-listop-36-copy

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – IRAQI FREEDOM – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

31i 32i 35i 34i 33i

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – SFOR – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

19b 19ba 17b 18b

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – ISAF – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

10a 4a 5a 8a 6a 2a 7a 1a 3a 11a 9a

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – UNIFIL – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

25l 21l 28l z-wc582adzc485-copy 30la 22l 23l 27l liban-insygnia-copy 29l 30l 20l 24l 26l dowc3b3dca-onz-copy

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – UNTAC – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

15k 11k 16k 13k 14k 12k

Włocławski Uniwersytet III Wieku – immatrykulacja roku akademickiego 2016/2017 – 12.10.2016 – foto: E. Wesołowska

dsc09570-4-copy dsc09553-2-copy dsc09554-2-copy dsc09501-copy dsc09448-copy dsc09561-2-copy dsc09462-copy dsc09551-3-copy dsc09565-3-copy

17 wrzesnia cz. II – foto.: E. Wesołowska

7 15 13 11 9 14 6 8 4 16 10 12 2 5 1 3

77 rocznica napaści ZSRR na Polskę – foto: q4

4 2 8 3 1 7 5 6

zebranie koła nr 1 – 07.09.2016 – foto.: J. Chełminiak

20160907_165536-copy 20160907_165523-copy 20160907_165605-copy 20160907_165558-4-copy

Plac Wolności – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 wrzesień 2016- foto.: E. Wesołowska

6 9 11 12 1 8 10 4 7 5 3 2

77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – POMNIK 14 PUŁKU PIECHOTY – 1 WRZESIEŃ 2016 – FOTO.: E. WESOŁOWSKA

30 29 28 37 33 35 34 32 36 31

obelisk 14 ppiech – 1 wrzesień 2016 – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – foto.: J.CH

4 14 7 20 24 8 22 9 17 16 19 12 15 3 10 5 1 18 6 11 27 25 2 26 21 13 23

Obchody Cudu nad Wisła – Włocławek, parafia NMP Królowej Polski 21.08.2016 – foto.: J. Chełminiak, Aurelia Kowalczyk

1 5 4 3 2 6

świeto wojska polskiego – pomnik 3 warszawskiego pułku pontonowego – 15.08.2016 – foto. E. Wesołowska

11 5 1 14 8 4 6 12 13 10 3 9 7 2

Święto Wojska Polskiego – 15.08.2016, pomnik Żołnierza Polskiego plac wolności, – foto. E. Wesołowska

10 3 16 14 12 18 1 2 5 4 6 8 15 17 13 11 9 7

Powstanie Warszawskie 72 rocznica – Włocławek park Łokietka, pomnik Żołnierzy AK – 1 sierpień 2016 – foto. E. Wesołowska

6 11 3 1 9 2 5 10 4 8 12 7

25Lecie Straży Miejskiej – Włocławek 29.07.2016 – foto. E. Wesołowska

2 3 1

35 lecie cz. 2 – fot. A. Góral

8 28 23 19 2 18 21 13 3 29 12 22 20 17 14 16 1 7 11 10 24 30 25 6 4 26 5 15 9 27

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego Włocławek – 18 czerwiec 2016 – 35-lecie ZŻWP – foto E. Wesołowska

9 8 7 6 5 4 30 3 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1

Dzień Zwycięstwa – włocławek plac wolności 08.05.2016r. – foto. E. WESOŁOWSKA

2 7 11 12 3 5 14 10 6 15 4 1 9 13 8

Jubilaci zycia 2016 – UM WŁOCŁAWEK 06.05.2016 – FOTO. E. WESOŁOWSKA

28 22 35 6 4 37 38 13 29 21 26 15 24 16 27 14 32 11 9 39 8 1 43 33 34 40 44 25 20 23 18 10 41 45 19 31 2 30 12 36 5 42 3 46 17 7

Dzień Flagi 02.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2016 – foto. E. Wesołowska

12 3 4 1 6 2 8 7 5 10 11 9

DZIEŃ SAPERA – ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH – POMNIK SAPERA 3WPPONT – 15.04.2016 – foto. E. Wesołowska

11 27 22 3 5 7 8 28 26 15 12 6 29 24 19 2 21 14 20 17 18 23 9 10 4 25 13 1 16

Msza za poległych saperów i zmarłych członków ZŻWP we Włocławku – 10.04.2016r. – foto.E. Wesołowska

6 1 3 5 2 8 7 4

Nowa siedziba ZZWP

15 11 17 3 5 9 13 1 12 7 2 8 10 6 4 16 14

Spotkanie opłatkowe

27 22 16 9 32 4 20 24 25 14 29 5 19 21 2 12 13 6 30 1 28 18 23 7 10 11 26 15 8 3 17

Uroczystości z okazji Święta 11 Listopada pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

11-listopada-pod-pomnikiem-3 11-listopada-pod-pomnikiem-5 11-listopada-pod-pomnikiem-6 11-listopada-pod-pomnikiem-14 11-listopada-pod-pomnikiem-2 11-listopada-pod-pomnikiem-16 11-listopada-pod-pomnikiem-17 11-listopada-pod-pomnikiem-8 11-listopada-pod-pomnikiem-7 11-listopada-pod-pomnikiem-15 11-listopada-pod-pomnikiem-4 11-listopada-pod-pomnikiem-19 11-listopada-pod-pomnikiem-10 11-listopada-pod-pomnikiem-9 11-listopada-pod-pomnikiem-11 11-listopada-pod-pomnikiem-18 11-listopada-pod-pomnikiem-12 11-listopada-pod-pomnikiem-13 11-listopada-pod-pomnikiem-1

Akademia z okazji 11 listopada.

akademia-11-listopada-2015-14 akademia-11-listopada-2015-15 akademia-11-listopada-2015-8 akademia-11-listopada-2015-25 akademia-11-listopada-2015-21 akademia-11-listopada-2015-4 akademia-11-listopada-2015-16 akademia-11-listopada-2015-27 akademia-11-listopada-2015-7 akademia-11-listopada-2015-28 akademia-11-listopada-2015-35 akademia-11-listopada-2015-6 akademia-11-listopada-2015-1 akademia-11-listopada-2015-13 akademia-11-listopada-2015-33 akademia-11-listopada-2015-29 akademia-11-listopada-2015-36 akademia-11-listopada-2015-23 akademia-11-listopada-2015-24 akademia-11-listopada-2015-10 akademia-11-listopada-2015-19 akademia-11-listopada-2015-37 akademia-11-listopada-2015-3 akademia-11-listopada-2015-17 akademia-11-listopada-2015-39 akademia-11-listopada-2015-18 akademia-11-listopada-2015-11 akademia-11-listopada-2015-38 akademia-11-listopada-2015-2 akademia-11-listopada-2015-30 akademia-11-listopada-2015-5 akademia-11-listopada-2015-9 akademia-11-listopada-2015-31 akademia-11-listopada-2015-20 akademia-11-listopada-2015-34 akademia-11-listopada-2015-26 akademia-11-listopada-2015-12 akademia-11-listopada-2015-22 akademia-11-listopada-2015-32

Gallery

2 8 3 28

Gallery

1-8 24 trec59bc487 bij_bolszewika

Gallery

akademia-11-listopada-2015-28 9-listop-55-copy 1 4

Gallery

10 9-listop-59-copy 39 9-listop-47-copy