Galeria

Ślubowanie kadetów Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku – 23.11.2021

4 3 6 2 5 1 7

XII ZJAZD DELEGATÓW – WŁOCŁAWEK 16 LISTOPADA 2021

16 11 14 3 12 5 1 9 17 8 19 18 4 7 6 13 15 2 10

Udział delegacji ZR w obchodach Narodowego Świeta Niepodległości we Włocławku – 11 listopada 2021 – foto.: Q4.PL

8 2 1 3 6 5 4 7

UDZIAŁ DELEGACJI ZR W OBCHODACH 10 ROCZNICY UTWORZENIA STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH WE WŁOCŁAWKU, ORAZ 78 ROCZNICY BITWY POD LENINO

4 2 1 5 3

Udział członków włocławskiej organizacji ZŻWP w obchodach 82 rocznicy agresji ZSRR na Polskę – 17 września 2021

5 3 2 4 1

82 rocznica wubuchu II wojny światowej, Włocławek, Plac Wolności – udział członków ZŻWP we Włocławku w uroczystości.

2 6 3 5 1 4

W dniu 25.06.2021r. delegacja ZR ZŻWP we Włocławku, na czele z Prezesem ZR st.chor.szt. w st.spocz, mgr Andrzejem Ossowskim, wzięła udział w roczystości zakończenia roku szkolnego 2020/21 w technikum wojskowym ZSA we Włocławku – foto.: M. Rzeczkowski

3 2 6 5 4 1

Akademia 40-lecia ZŻWP we Włocławku, 12.06.2021, cz. I, foto.: Łukasz Turski

2 3 4 6 9 13 5 17 20 8 10 1 15 16 12 18 11 14 19 7

Akademia czII, foto.: Łukasz Turski

28 24 27 30 26 31 25 38 39 23 36 21 32 37 35 33 40 34 29 22

Akademia cz. III, foto.: Zbigniew Chełmicki

45 46 44 47 49 42 48 43 41

Udział członków ZR ZŻWP we Włocławku w wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie „AMAZONKI” – „Tradycje Świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne” połączone z wystawą rękodzieła o tej tematyce – 17.03.2021

8 2 7 1 4 6 5 3

Udział naszych członków w obchodach 81 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę – 17 września, Włocławek, Pomnik Żołnierzy AK w Parku Łokietka – foto.: Natalia Seklecka

4 6 3 1 5 2

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – Plac Wolności, Pomnik Żołnierza Polskiego – Włocławek – foto.: N. Seklecka

7 6 3 8 5 2 4 1

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – kamień pamiątkowy 14pp , Włocławek ul. Żytnia 83- foto.: E. Wesołowska

25 12 16 14 21 19 15 22 28 24 17 1 13 23 20 2 5 6 10 27 7 18 8 11 4 9 3 26

Udział w obchodach 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święcie Wojska Polskiego – 15.08.2020-foto.: G. Sobczak

5 1 6 8 3 2 7 4

Pożegnanie st.chor.szt. Wiesława Guziejewskiego – 10.07.2020 – foto: R. Chornicki

9 14 20 3 16 19 7 8 4 12 2 10 18 17 6 1 5 11 13 15

Pożegnanie płk dr Jana Czyżewicza – 09.07.2020 – foto: ddwłocławek oraz R. Chornicki

22 11 8 13 6 19 7 2 18 15 14 10 9 4 16 12 20 3 5 17 21 1

Wyróżnienie Złotym Krzyżem ZŻWP z Gwiazdą, chor.w st.spocz. Józefa Kołodzieja – 28.06.2020 – foto.: E. Wesołowska, Ł. Daniewski

2 10 1 3 9 4 5 6 8 7

Udział delegacji ZR ZŻWP we Włocławku w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę ks. prał. ppłk mgr Zbigniewa Szygendy – 28.06.2020 – foto.: E. Wesołowska , Ł. Daniewski

1 18 11 3 17 14 15 7 2 8 16 5 6 20 13 19 9 4 10 12

20 stycznia delegacja ZR we Włocławku wzięłą udział w obchodach 75 rocznicy wyzwolenia miasta

4 7 3 2 5 6 1 8

Spotkanie „opłatkowe' koła nr 1 cz.1 – 15.12.2019

3 12 7 2 4 20 19 6 15 14 17 18 9 5 13 10 16 1 11 8

Spotkanie „opłatkowe” koła 1 cz.2

23 25 28 30 22 32 31 26 35 33 34 36 24 37 21 27 29

Pogrzeb mjr Jana Olszewskiego – foto.: M.G. oraz SSP WŁOCŁAWEK

5 3 12 10 13 2 4 1 14 11 7 6 9 8

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 8.11.2019 – foto.: E. Wesołowska

6 13 18 20 7 2 12 19 15 9 16 11 3 17 4 1 14 10 5 8

 

21 24 22 26 27 28 25 23

Spotkanie z „Jubilatami Życia” 2019 – UM Włocławek – 10.05.2019

8 15 16 9 24 17 11 7 5 10 18 20 13 2 12 4 21 14 19 23 6 1 22 3

74 rocznica zakończenia II wojny światowej – 8 maja 2019 – Włocławek, Plac Wolności

12 7 15 13 1 8b 3 9 8a 8 4 16 2 11 14 10 5 6

100-lecie urodzin płk dr Jana Czyżewicza – 19.03.2019 – um włocławek – foto.: ddwłoclawek oraz E. Wesołowska

22 25 6 2 14 16 26 23 28 10 18 29 32 35 19 20 8 37 11 33 27 34 5 13 4 12 21 24 3 7 30 1 36 9 15 17 31

Jubileusz 90-lecia urodzin mjr w st.spocz.Mieczysława Paczuskiego – 13 luty 2019r.

1 bty bty bty bty bty bty bty 7 bty bty bty bty bty

Pożegnanie chor. w st.spocz. Stanisława Bilińskiego – 29.12.2018r.

6 5 2 3 1 4

„Spotkanie Opłatkowe” koła nr 1 – 17.12.2018 – foto.: E. Wesołowska

21 18 17 12 16 19 11 6 3 15 4 8 27 14 9 25 28 10 20 23 26 1 7 5 2 24 22 13

Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2018 – Włocławek – Plac Wolności – Pomnik Żołnierza Polskiego – foto.: E. Wesołowska

1 2 6 4 3 5 8 7

Akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – 9 listopada 2018r.- foto.: E. Wesołowska

17 42 23 14 54 30 26 39 46 22 28 51 52 6 40 32 38 2 57 21 33 5 45 49 11 16 10 37 27 58 43 59 53 48 41 44 8 3 29 50 25 60 35 31 36 7 15 56 24 18 55 47 9 12 20 13 19 34 4 1

75 rocznica bitwy pod Lenino – 12.10.2018 – Pomnik Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego

12 11 9 5 1 10 7 8 4 2 6 13 3 14

Uroczystość w Urzędzie Marszałmkowskim – 12.10.2018

6 13 14 15 12 8 9 1 7 5 3 10 2 11 4

Dzień Weterana WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, 01.09.2018 – KAMIEŃ PAMIĄTKOWY 14PP ORAZ PLAC WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU – FOTO. E. WESOŁOWSKA

13 2 12 23 6 1 10 30 5 28 27 3 31 8 4 29 15 21 9 26 17 7 25 20 11 22 19 16 32 14 24 18

Święto Wojska Polskiego – cd – foto.: promocjewloclawskie.pl

9 10 4 7 12 11 6 14 13 3 2 5 8 1

Święto Wojska Polskiego – 15.08.2018 – Pomnik Żołnierza Polskiego we Włocławku – foto.: E. Wesołowska oraz ddwłocławek

6 10 17 19 11 16 1 3 4 2 12 8 18 7 15 9 5 13 14

Wizyta w Brukseli – 22-26.06.2018

4 8 2 7 3 1 6 5

Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 14.06.2018 – Sala Bankietowa „CASINO” we Włocławku – foto.: E. Wesołowska oraz ddwłocławek.pl

5 4 20 2 43 21 41 10 36 31 11 38 40 39 30 22 16 25 35 12 7 15 27 6 37 1 26 3 13 23 9 17 14 34 32 19 8 29 24 28 44 42 18 33

Msza w intencji byłych żołnierzy 3 Wppont, 3Wpdm – 3 czerwiec 2018 – kościół „Garnizonowy” – foto.: E. Wesołowska

2 12 6 5 9 10 7 1 11 4 8 3

Spotkanie uczestników misji pokojowych ONZ i misji poza granicami państwa – członkami koła nr 1 ZŻWP we Włocławku – z Prezydentem Włocławka – 30.05.2018 – foto E. Wesołowska

10 19 16 9 4 11 6 7 15 12 13 21 14 17 2 20 18 5 3 8 1

Pogrzeb Barbary Kowalskiej – 25 maj 2018

4 10 18 11 2 1 6 5 17 15 13 8 7 14 3 12 9 16

ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH – DZIEŃ SAPERA – POMNIK 3WPPONT- 16.04.2018 – FOTO. łUKASZ DANIEWSKI

8 13 9 3 10 12 2 4 11 5 1 6 7 14

Msza w intencji saperów – 15.04.2018 – WŁOCŁAWEK , KOŚCIÓŁ „GARNIZONOWY” – FOTO.: E. Wesołowska

9 7 5 8 3 2 1 4 6

PAMIĘĆ KATYNIA – CZ. II

7 10 11 2 6 1 4 5 9 3 8

„PAMIĘĆ KATYNIA” – 13.04.2018 – WŁOCŁAWEK, PLAC WOLNOŚCI – FOTO DDWŁOCŁAWEK

22 13 12 17 18 6 3 7 5 23 25 20 19 4 10 8 15 24 11 16 1 9 2 21 14

Jubileusz konsekracji kościoła „Garnizonowego” – 8 kwiecień – Włocławek

1 2 5 4 6 3

73 ROCZNICA WKOPANIA SŁUPA GRANICZNEGO W CZELINIE – 27.02.2018 POMNIK SAPERA 3WPPON, WŁOCŁAWEK – FOTO. E.WESOŁOWSKA

4 8 5 3 14 6 2 9 10 12 13 7 1 11

„Tłusty czwartek” w DPS, WŁOCŁAWEK , 08.02.2018, FOTO. E. WESOŁOWSKA

5 6 8 2 3 1 4 7

155 rocznica powstania styczniowego – pomnik płk S. Bechiego – 22 styczeń 2018 – foto. E. Wesołowska

3 7 6 4 5 1 8 2

5-lecie Jednostki Strzeleckiej 4051 we Włocławku – 20 styczeń 2018 – foto. E. Wesołowska

1 6 8 4 2 7 3 5

WIGILIA w Domu Pomocy Społecznej – Włocławek 21.12.2017r.

8 2 9 1 7 5 6 3 4 10

Spotkanie opłatkowe koła nr 1 – 19 grudzień 2017

18 13 8 12 2 14 5 7 30 15 10 24 31 4 19 6 21 17 16 27 25 11 26 1 23 3 32 22 9 20 29 28

„Historia Polskiej Pieśni Patriotycznej” – Kaliska 24.11.2017 – Szkoła Podstawowa im. st.sierż. Mieczysława Majchrzaka

2 8 9 1 6 7 10 4 5 3

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopad 2017 – Sala bankietowa „Casino”- Włocławek – foto. E. Wesołowska

1-copy 14-copy 18-copy 8-copy 4-copy 15-copy 6-copy 3-copy 7-copy 10-copy 19-copy 13-copy 12-copy 9-copy 2-copy 20-copy 16-copy 5-copy 11-copy 17-copy

CZ II

31-copy 23-copy 25-copy 26-copy 41-copy 38-copy 39-copy 35-copy 32-copy 27-copy 34-copy 37-copy 36-copy 22-copy 40-copy 28-copy 24-copy 29-copy 30-copy 33-copy

CZ III

50-copy 46-copy 44-copy 48-copy 21-copy 47-copy 49-copy 43-copy 42-copy 45-copy

Nasi zmotoryzowani

7 11 15 1 13 12 6 14 18 16 8 17 10 5 9 4 2 3

78 rocznica wybuchu II wojny światowej – Pomnik Żołnierza Polskiego – Włocławek, Plac Wolności – 01.09.2017

1 10 11 4 3 6 5 9 12 8 7 2

78 rocznica wybuchu II wojny światowej – Obelisk 14 pp – Włocławek ul. Żytnia – 01.09.2017

16 11 8 7 5 4 9 1 3 15 6 12 14 10 2 13

Święto Wojska Polskiego 15.08.2017 – Włocławek, Plac Wolności – zdjęcia dzięki uprzejmosci : Promocje włocławskie.PL, www.q4.pl oraz E. Wesołowska

37 21 36 23 35 29 32 34 28 8 3 27 16 40 14 22 19 30 4 18 33 9 6 26 12 5 24 1 39 31 7 10 25 38 15 2 20 17 11 13

Pamiętamy – POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944- 73 ROCZNICA

1 6 4 3 5 7 2 8

XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP – Włocławek 27-28 czerwca 2017 – foto.: E. Wesołowska

8 1 12 20 7 5 14 11 10 13 18 9 16 4 3 15 19 17 6 2

Msza za żołnierzy 3 Wppont – 04.06.2017 – foto E. Wesołowska

8 7 5 3 6 4 2 1

Członkowie ZŻWP w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa we Włocławku – 8 maja 2017 – foto.: E. Wesołowska

2 3 7 4 5 8 10 6 9 1

Jubilaci Życia 2017 -spotkanie w dniu 5 maja w Urzędzie Miasta Włocławek – foto E. Wesołowska

7 15 6 9 11 13 5 12 1 10 16 4 2 8 14 3

Członkowie ZŻWP WP w obchodach świąt w dniu 2 i 3 maja 2017r. we Włocławku

1 11 4 8 7 12 6 10 2 3 5 9

Rejonowy zjazd delegatów włocławskiej organizacji zżwp – 12.04.2017 – foto.: E. Wesołowska

13 11 20 7 21 8 18 5 10 17 9 12 1 15 6 16 3 14 2 4 19

72 rocznica wkopania słupa granicznego nad Odrą – 27.02.2017 Pomnik Sapera 3 Wppont – foto.: www.q4.pl oraz dzieńdobrywłocławek.pl

4 13 3 10 12 1 9 6 2 5 11 8 7

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 1 – 14 luty 2017 – foto. E. Wesołowska

dsc01526-3-copy dsc01543-3-copy dsc01547-2-copy dsc01539-2-copy dsc01541-2-copy dsc01522-2-copy dsc01530-3-copy dsc01533-3-copy dsc01520-2-copy dsc01542-2-copy dsc01536-copy dsc01550-3-copy dsc01545-2-copy dsc01522-3-copy

72 rocznica wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej -20 styczeń 2017 – Plac Wolności – foto.: www.q4.pl oraz dzień. dobry.włocławek.pl

296044_b-copy a2eadb57636cd35c18d73d16fe5a6063-copy cbee8ceceb99de866fba41d9a5d92b69-copy 33154c6d068732149a5757a1f002295e-copy 296072_b-2-copy 296046_b-copy 9a29424a2f6847a899a4c303702e5770-copy 319c2bef63b8256ad639fbdb9a95fa55-copy 70443bec3193a535eeeedee60d4888e8-copy 9aa2dc15f1226cf83ae67fa336b9f710-copy

Spotkanie „Opłatkowe” w kole nr 1 – 16.12.2016 – foto: E. Wesołowska

5 1 29 37 45 44 20 8 16 28 23 26 14 38 39 36 25 11 12 18 27 7 41 31 10 34 3 35 43 19 42 32 30 33 6 21 4 2 15 17 24 22 9 13 40

Członkowie ZŻWP PODCZAS WRĘCZENIA SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ AKADEMICKICH IM OBROŃCÓW WISŁY 1920R. – 23 LISTOPAD- FOTO Q4

13-copy 3-copy 12-copy 10-copy 7-copy 8-copy 2-copy 4-copy 15-copy 11-copy 16-copy 9-copy 1-copy 5-copy 14-copy 6-copy

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016 – FOTO. Q4.PL

11-listopad-2016-22 11-listopad-2016-15 11-listopad-2016-23 11-listopad-2016-16 11-listopad-2016-20 11-listopad-2016-17 11-listopad-2016-21 11-listopad-2016-18 11-listopad-2016-19

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016 – 11 LISTOPAD – WŁOCŁAWEK, PLAC WOLNOŚCI – FOTO. E. WESOŁOWSKA.

11-listopad-2016-8-copy 11-listopad-2016-2-copy 11-listopad-2016-6-copy 11-listopad-2016-3-copy 11-listopad-2016-10-copy 11-listopad-2016-14-copy 11-listopad-2016-11-copy 11-listopad-2016-9-copy 11-listopad-2016-5-copy 11-listopad-2016-4-copy 11-listopad-2016-12-copy 11-listopad-2016-13-copy 11-listopad-2016-1-copy 11-listopad-2016-7-copy

Narodowe Święto Niepodległosci – „Kasyno” – 9 Listopad 2016 – foto. E. Wwsołowska

9-listop-8-copy 9-listop-48-copy 9-listop-61-copy 9-listop-44-copy 9-listop-53-copy 9-listop-52-copy 9-listop-54-copy 9-listop-66-copy 9-listop-59-copy 9-listop-14-copy 9-listop-62-copy 9-listop-16-copy 9-listop-57-copy 9-listop-65-copy 9-listop-41-copy 9-listop-55-copy 9-listop-11-copy 9-listop-33-copy 9-listop-5 9-listop-39-copy 9-listop-15-copy 9-listop-20-copy 9-listop-69-copy 9-listop-7-copy 9-listop-60-copy 9-listop-36-copy 9-listop-35-copy 9-listop-13-copy 9-listop-68-copy 9-listop-63-copy 9-listop-49-copy 9-listop-42-copy 9-listop-38-copy 9-listop-46-copy 9-listop-58-copy 9-listop-45-copy 9-listop-9-copy 9-listop-22-copy 9-listop-2 9-listop-12-copy 9-listop-26-copy 9-listop-18-copy 9-listop-24-copy 9-listop-21-copy 9-listop-37-copy 9-listop-1 9-listop-25-copy 9-listop-56-copy 9-listop-51-copy 9-listop-40-copy 9-listop-17-copy 9-listop-70-copy 9-listop-32-copy 9-listop-34-copy 9-listop-10-copy 9-listop-43-copy 9-listop-64-copy 9-listop-23-copy 9-listop-47-copy 9-listop-50-copy 9-listop-4 9-listop-6 9-listop-19-copy 9-listop-67-copy 9-listop-31-copy 9-listop-27-copy 9-listop-30-copy 9-listop-28-copy 9-listop-3

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – IRAQI FREEDOM – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

32i 34i 33i 31i 35i

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – SFOR – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

19ba 19b 17b 18b

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – ISAF – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

9a 1a 3a 10a 8a 5a 11a 2a 7a 6a 4a

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – UNIFIL – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

23l 20l 21l z-wc582adzc485-copy 30l dowc3b3dca-onz-copy 28l 29l 30la 22l 24l 25l 27l 26l liban-insygnia-copy

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – UNTAC – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

14k 12k 16k 11k 13k 15k

Włocławski Uniwersytet III Wieku – immatrykulacja roku akademickiego 2016/2017 – 12.10.2016 – foto: E. Wesołowska

dsc09553-2-copy dsc09570-4-copy dsc09565-3-copy dsc09554-2-copy dsc09462-copy dsc09561-2-copy dsc09501-copy dsc09448-copy dsc09551-3-copy

17 wrzesnia cz. II – foto.: E. Wesołowska

10 3 14 15 5 6 2 12 16 8 4 11 13 1 7 9

77 rocznica napaści ZSRR na Polskę – foto: q4

6 8 1 4 2 7 3 5

zebranie koła nr 1 – 07.09.2016 – foto.: J. Chełminiak

20160907_165605-copy 20160907_165523-copy 20160907_165558-4-copy 20160907_165536-copy

Plac Wolności – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 wrzesień 2016- foto.: E. Wesołowska

9 1 2 11 6 3 5 10 12 7 4 8

77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – POMNIK 14 PUŁKU PIECHOTY – 1 WRZESIEŃ 2016 – FOTO.: E. WESOŁOWSKA

37 35 32 33 31 30 34 29 36 28

obelisk 14 ppiech – 1 wrzesień 2016 – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – foto.: J.CH

9 20 24 23 18 13 14 4 5 11 27 1 15 7 12 19 3 6 10 8 26 17 25 21 2 16 22

Obchody Cudu nad Wisła – Włocławek, parafia NMP Królowej Polski 21.08.2016 – foto.: J. Chełminiak, Aurelia Kowalczyk

2 3 5 6 4 1

świeto wojska polskiego – pomnik 3 warszawskiego pułku pontonowego – 15.08.2016 – foto. E. Wesołowska

2 3 7 13 6 11 4 1 9 14 12 10 8 5

Święto Wojska Polskiego – 15.08.2016, pomnik Żołnierza Polskiego plac wolności, – foto. E. Wesołowska

3 1 13 9 4 5 16 10 8 18 14 15 12 6 7 11 2 17

Powstanie Warszawskie 72 rocznica – Włocławek park Łokietka, pomnik Żołnierzy AK – 1 sierpień 2016 – foto. E. Wesołowska

12 9 5 10 1 2 7 6 11 8 3 4

25Lecie Straży Miejskiej – Włocławek 29.07.2016 – foto. E. Wesołowska

2 3 1

35 lecie cz. 2 – fot. A. Góral

29 26 3 7 18 23 24 6 22 28 17 30 9 15 5 10 16 1 14 4 8 25 21 13 11 27 19 12 20 2

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego Włocławek – 18 czerwiec 2016 – 35-lecie ZŻWP – foto E. Wesołowska

9 8 7 6 5 4 30 3 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1

Dzień Zwycięstwa – włocławek plac wolności 08.05.2016r. – foto. E. WESOŁOWSKA

4 8 7 9 2 13 15 10 3 12 11 1 5 14 6

Jubilaci zycia 2016 – UM WŁOCŁAWEK 06.05.2016 – FOTO. E. WESOŁOWSKA

27 2 16 28 22 23 43 33 44 9 30 37 10 29 14 13 8 39 18 24 12 31 17 15 40 6 19 11 26 35 45 41 4 32 5 1 21 25 7 38 34 36 42 46 20 3

Dzień Flagi 02.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2016 – foto. E. Wesołowska

11 6 9 1 12 4 2 3 5 8 7 10

DZIEŃ SAPERA – ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH – POMNIK SAPERA 3WPPONT – 15.04.2016 – foto. E. Wesołowska

8 17 9 1 14 19 28 27 3 21 26 13 24 2 25 29 10 20 7 23 15 11 5 12 6 16 18 4 22

Msza za poległych saperów i zmarłych członków ZŻWP we Włocławku – 10.04.2016r. – foto.E. Wesołowska

1 6 8 3 2 5 7 4

Nowa siedziba ZZWP

9 16 14 5 6 11 7 10 2 13 3 17 8 1 4 12 15

Spotkanie opłatkowe

12 29 6 2 11 22 4 20 25 24 27 8 10 16 5 17 14 28 9 26 3 13 15 7 18 23 21 1 30 19 32

Uroczystości z okazji Święta 11 Listopada pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

11-listopada-pod-pomnikiem-18 11-listopada-pod-pomnikiem-1 11-listopada-pod-pomnikiem-9 11-listopada-pod-pomnikiem-11 11-listopada-pod-pomnikiem-8 11-listopada-pod-pomnikiem-17 11-listopada-pod-pomnikiem-7 11-listopada-pod-pomnikiem-13 11-listopada-pod-pomnikiem-12 11-listopada-pod-pomnikiem-15 11-listopada-pod-pomnikiem-14 11-listopada-pod-pomnikiem-4 11-listopada-pod-pomnikiem-10 11-listopada-pod-pomnikiem-2 11-listopada-pod-pomnikiem-16 11-listopada-pod-pomnikiem-6 11-listopada-pod-pomnikiem-19 11-listopada-pod-pomnikiem-5 11-listopada-pod-pomnikiem-3

Akademia z okazji 11 listopada.

akademia-11-listopada-2015-13 akademia-11-listopada-2015-14 akademia-11-listopada-2015-21 akademia-11-listopada-2015-8 akademia-11-listopada-2015-33 akademia-11-listopada-2015-32 akademia-11-listopada-2015-15 akademia-11-listopada-2015-38 akademia-11-listopada-2015-25 akademia-11-listopada-2015-34 akademia-11-listopada-2015-28 akademia-11-listopada-2015-20 akademia-11-listopada-2015-1 akademia-11-listopada-2015-5 akademia-11-listopada-2015-3 akademia-11-listopada-2015-24 akademia-11-listopada-2015-22 akademia-11-listopada-2015-4 akademia-11-listopada-2015-17 akademia-11-listopada-2015-19 akademia-11-listopada-2015-36 akademia-11-listopada-2015-6 akademia-11-listopada-2015-7 akademia-11-listopada-2015-16 akademia-11-listopada-2015-18 akademia-11-listopada-2015-39 akademia-11-listopada-2015-29 akademia-11-listopada-2015-35 akademia-11-listopada-2015-9 akademia-11-listopada-2015-26 akademia-11-listopada-2015-37 akademia-11-listopada-2015-2 akademia-11-listopada-2015-31 akademia-11-listopada-2015-27 akademia-11-listopada-2015-23 akademia-11-listopada-2015-30 akademia-11-listopada-2015-10 akademia-11-listopada-2015-11 akademia-11-listopada-2015-12

Gallery

1 zarzc485d-7-copy 10a-krab-copy 16-copy

Gallery

polska-piech-berlin-copy 13 stryjasz 23

Gallery

33i 9-listop-25-copy 10 22-2-copy

Gallery

7 3 17 33-copy