Galeria

Ślubowanie kadetów Zespołu Szkół Akademickich we Włocławku – 23.11.2021

1 3 5 2 7 6 4

XII ZJAZD DELEGATÓW – WŁOCŁAWEK 16 LISTOPADA 2021

3 8 19 17 13 10 11 9 18 6 16 14 4 2 5 7 12 1 15

Udział delegacji ZR w obchodach Narodowego Świeta Niepodległości we Włocławku – 11 listopada 2021 – foto.: Q4.PL

4 7 2 6 5 8 1 3

UDZIAŁ DELEGACJI ZR W OBCHODACH 10 ROCZNICY UTWORZENIA STOWARZYSZENIA SAPERÓW POLSKICH WE WŁOCŁAWKU, ORAZ 78 ROCZNICY BITWY POD LENINO

1 5 3 2 4

Udział członków włocławskiej organizacji ZŻWP w obchodach 82 rocznicy agresji ZSRR na Polskę – 17 września 2021

2 4 5 1 3

82 rocznica wubuchu II wojny światowej, Włocławek, Plac Wolności – udział członków ZŻWP we Włocławku w uroczystości.

1 2 4 3 6 5

W dniu 25.06.2021r. delegacja ZR ZŻWP we Włocławku, na czele z Prezesem ZR st.chor.szt. w st.spocz, mgr Andrzejem Ossowskim, wzięła udział w roczystości zakończenia roku szkolnego 2020/21 w technikum wojskowym ZSA we Włocławku – foto.: M. Rzeczkowski

4 6 5 1 2 3

Akademia 40-lecia ZŻWP we Włocławku, 12.06.2021, cz. I, foto.: Łukasz Turski

14 19 20 13 12 4 1 8 7 9 3 18 15 6 2 11 10 17 5 16

Akademia czII, foto.: Łukasz Turski

29 24 26 28 31 33 34 25 23 21 35 37 22 36 30 38 40 27 32 39

Akademia cz. III, foto.: Zbigniew Chełmicki

42 49 44 47 43 41 46 48 45

Udział członków ZR ZŻWP we Włocławku w wystawie zorganizowanej przez Stowarzyszenie „AMAZONKI” – „Tradycje Świąteczne Bożonarodzeniowe i Wielkanocne” połączone z wystawą rękodzieła o tej tematyce – 17.03.2021

5 4 1 2 6 8 3 7

Udział naszych członków w obchodach 81 rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę – 17 września, Włocławek, Pomnik Żołnierzy AK w Parku Łokietka – foto.: Natalia Seklecka

1 4 5 2 6 3

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – Plac Wolności, Pomnik Żołnierza Polskiego – Włocławek – foto.: N. Seklecka

4 7 1 3 8 6 2 5

81 rocznica wybuchu II wojny światowej – kamień pamiątkowy 14pp , Włocławek ul. Żytnia 83- foto.: E. Wesołowska

17 21 2 7 26 8 11 5 13 20 24 14 10 9 27 19 23 15 28 4 18 25 3 16 6 12 1 22

Udział w obchodach 100 rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święcie Wojska Polskiego – 15.08.2020-foto.: G. Sobczak

5 7 4 1 8 3 2 6

Pożegnanie st.chor.szt. Wiesława Guziejewskiego – 10.07.2020 – foto: R. Chornicki

6 11 14 10 19 9 17 5 18 16 20 1 8 2 3 4 12 13 7 15

Pożegnanie płk dr Jana Czyżewicza – 09.07.2020 – foto: ddwłocławek oraz R. Chornicki

15 3 19 7 4 11 1 2 13 10 12 5 17 21 8 16 20 6 18 22 9 14

Wyróżnienie Złotym Krzyżem ZŻWP z Gwiazdą, chor.w st.spocz. Józefa Kołodzieja – 28.06.2020 – foto.: E. Wesołowska, Ł. Daniewski

8 1 10 9 3 4 2 5 7 6

Udział delegacji ZR ZŻWP we Włocławku w pożegnaniu odchodzącego na emeryturę ks. prał. ppłk mgr Zbigniewa Szygendy – 28.06.2020 – foto.: E. Wesołowska , Ł. Daniewski

2 3 8 18 11 9 13 10 17 15 4 14 20 16 5 6 1 7 19 12

20 stycznia delegacja ZR we Włocławku wzięłą udział w obchodach 75 rocznicy wyzwolenia miasta

8 3 5 6 2 1 7 4

Spotkanie „opłatkowe’ koła nr 1 cz.1 – 15.12.2019

20 10 19 9 14 12 2 7 15 6 1 18 13 16 4 5 8 3 17 11

Spotkanie „opłatkowe” koła 1 cz.2

29 21 23 33 32 26 35 31 28 34 36 27 24 22 30 37 25

Pogrzeb mjr Jana Olszewskiego – foto.: M.G. oraz SSP WŁOCŁAWEK

14 8 10 3 6 4 5 12 1 9 7 13 11 2

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 8.11.2019 – foto.: E. Wesołowska

14 19 11 3 6 10 15 2 20 8 7 12 1 5 4 16 17 18 9 13

 

21 28 27 25 24 26 22 23

Spotkanie z „Jubilatami Życia” 2019 – UM Włocławek – 10.05.2019

4 2 12 9 11 15 8 20 6 7 22 5 14 3 21 13 1 16 17 24 18 10 23 19

74 rocznica zakończenia II wojny światowej – 8 maja 2019 – Włocławek, Plac Wolności

16 8 11 15 3 7 4 8a 1 9 6 8b 12 2 5 10 13 14

100-lecie urodzin płk dr Jana Czyżewicza – 19.03.2019 – um włocławek – foto.: ddwłoclawek oraz E. Wesołowska

23 13 24 37 15 31 21 11 14 10 2 12 8 25 4 32 18 33 29 20 28 30 35 26 5 27 6 7 19 1 22 36 3 9 17 16 34

Jubileusz 90-lecia urodzin mjr w st.spocz.Mieczysława Paczuskiego – 13 luty 2019r.

bty bty bty bty bty bty bty bty 1 bty bty bty bty 7

Pożegnanie chor. w st.spocz. Stanisława Bilińskiego – 29.12.2018r.

1 3 5 2 6 4

„Spotkanie Opłatkowe” koła nr 1 – 17.12.2018 – foto.: E. Wesołowska

1 2 13 14 7 26 9 15 19 25 8 22 10 24 18 6 12 3 28 20 21 4 5 16 11 27 23 17

Narodowe Święto Niepodległości – 11.11.2018 – Włocławek – Plac Wolności – Pomnik Żołnierza Polskiego – foto.: E. Wesołowska

4 3 8 5 7 6 2 1

Akademia z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości – 9 listopada 2018r.- foto.: E. Wesołowska

25 58 40 50 51 47 31 14 52 12 56 45 37 33 59 22 29 20 2 49 11 27 54 57 48 9 17 44 36 5 21 7 8 53 18 42 30 3 34 38 32 46 10 24 41 1 4 60 55 28 43 26 23 6 15 35 13 39 16 19

75 rocznica bitwy pod Lenino – 12.10.2018 – Pomnik Sapera 3 Warszawskiego Pułku Pontonowego

1 9 7 5 4 6 12 10 2 14 11 8 13 3

Uroczystość w Urzędzie Marszałmkowskim – 12.10.2018

14 2 15 13 4 11 5 1 12 3 10 6 9 7 8

Dzień Weterana WALK O NIEPODLEGŁOŚĆ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, 79 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ, 01.09.2018 – KAMIEŃ PAMIĄTKOWY 14PP ORAZ PLAC WOLNOŚCI WE WŁOCŁAWKU – FOTO. E. WESOŁOWSKA

21 18 12 22 7 23 3 16 30 26 25 2 1 11 28 27 19 15 32 17 5 4 31 20 10 14 13 24 8 29 9 6

Święto Wojska Polskiego – cd – foto.: promocjewloclawskie.pl

10 3 9 1 5 14 4 7 11 6 13 12 8 2

Święto Wojska Polskiego – 15.08.2018 – Pomnik Żołnierza Polskiego we Włocławku – foto.: E. Wesołowska oraz ddwłocławek

13 5 15 3 16 14 6 7 12 18 9 1 17 8 10 4 2 19 11

Wizyta w Brukseli – 22-26.06.2018

2 3 5 4 1 6 7 8

Święto Związku Żołnierzy Wojska Polskiego – 14.06.2018 – Sala Bankietowa „CASINO” we Włocławku – foto.: E. Wesołowska oraz ddwłocławek.pl

29 23 9 35 3 40 30 11 43 37 14 1 20 38 6 18 31 25 12 7 36 44 8 33 19 32 4 17 13 15 21 24 42 28 10 2 41 26 22 27 39 34 5 16

Msza w intencji byłych żołnierzy 3 Wppont, 3Wpdm – 3 czerwiec 2018 – kościół „Garnizonowy” – foto.: E. Wesołowska

3 4 9 6 11 10 7 1 8 5 12 2

Spotkanie uczestników misji pokojowych ONZ i misji poza granicami państwa – członkami koła nr 1 ZŻWP we Włocławku – z Prezydentem Włocławka – 30.05.2018 – foto E. Wesołowska

4 21 20 6 7 5 2 13 8 19 9 15 11 12 18 1 3 10 17 16 14

Pogrzeb Barbary Kowalskiej – 25 maj 2018

18 1 2 3 8 16 17 4 6 12 7 9 5 11 15 13 10 14

ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH – DZIEŃ SAPERA – POMNIK 3WPPONT- 16.04.2018 – FOTO. łUKASZ DANIEWSKI

8 13 7 2 11 3 14 5 4 6 1 12 9 10

Msza w intencji saperów – 15.04.2018 – WŁOCŁAWEK , KOŚCIÓŁ „GARNIZONOWY” – FOTO.: E. Wesołowska

7 6 8 3 4 5 1 2 9

PAMIĘĆ KATYNIA – CZ. II

10 5 1 2 9 3 7 8 4 11 6

„PAMIĘĆ KATYNIA” – 13.04.2018 – WŁOCŁAWEK, PLAC WOLNOŚCI – FOTO DDWŁOCŁAWEK

17 3 6 21 16 2 13 11 23 22 25 5 7 20 24 1 8 14 12 10 18 15 4 9 19

Jubileusz konsekracji kościoła „Garnizonowego” – 8 kwiecień – Włocławek

2 3 6 4 1 5

73 ROCZNICA WKOPANIA SŁUPA GRANICZNEGO W CZELINIE – 27.02.2018 POMNIK SAPERA 3WPPON, WŁOCŁAWEK – FOTO. E.WESOŁOWSKA

4 8 12 13 2 6 9 7 5 3 14 1 10 11

„Tłusty czwartek” w DPS, WŁOCŁAWEK , 08.02.2018, FOTO. E. WESOŁOWSKA

5 4 6 1 7 8 3 2

155 rocznica powstania styczniowego – pomnik płk S. Bechiego – 22 styczeń 2018 – foto. E. Wesołowska

1 6 4 2 3 8 7 5

5-lecie Jednostki Strzeleckiej 4051 we Włocławku – 20 styczeń 2018 – foto. E. Wesołowska

7 8 2 1 4 5 3 6

WIGILIA w Domu Pomocy Społecznej – Włocławek 21.12.2017r.

2 8 10 6 7 9 4 1 5 3

Spotkanie opłatkowe koła nr 1 – 19 grudzień 2017

20 12 10 24 5 23 19 32 9 31 7 25 29 11 22 14 8 6 27 30 1 4 15 21 17 3 2 28 18 13 16 26

„Historia Polskiej Pieśni Patriotycznej” – Kaliska 24.11.2017 – Szkoła Podstawowa im. st.sierż. Mieczysława Majchrzaka

6 3 9 8 1 10 5 2 7 4

Akademia z okazji Narodowego Święta Niepodległości – 10 listopad 2017 – Sala bankietowa „Casino”- Włocławek – foto. E. Wesołowska

10-copy 13-copy 9-copy 20-copy 1-copy 18-copy 8-copy 6-copy 4-copy 19-copy 12-copy 5-copy 15-copy 16-copy 2-copy 14-copy 17-copy 11-copy 3-copy 7-copy

CZ II

36-copy 33-copy 32-copy 24-copy 39-copy 34-copy 37-copy 26-copy 25-copy 29-copy 38-copy 28-copy 23-copy 30-copy 31-copy 41-copy 40-copy 27-copy 35-copy 22-copy

CZ III

42-copy 21-copy 47-copy 44-copy 45-copy 49-copy 50-copy 48-copy 46-copy 43-copy

Nasi zmotoryzowani

18 4 2 1 5 12 9 10 14 13 17 16 3 7 11 15 6 8

78 rocznica wybuchu II wojny światowej – Pomnik Żołnierza Polskiego – Włocławek, Plac Wolności – 01.09.2017

1 10 6 3 5 7 2 4 11 9 12 8

78 rocznica wybuchu II wojny światowej – Obelisk 14 pp – Włocławek ul. Żytnia – 01.09.2017

8 13 1 3 2 11 6 9 12 16 4 10 15 14 5 7

Święto Wojska Polskiego 15.08.2017 – Włocławek, Plac Wolności – zdjęcia dzięki uprzejmosci : Promocje włocławskie.PL, www.q4.pl oraz E. Wesołowska

23 31 36 5 19 11 2 25 26 10 24 16 1 29 4 8 27 14 13 17 9 7 34 21 3 20 39 18 38 35 6 30 28 32 40 22 15 37 12 33

Pamiętamy – POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944- 73 ROCZNICA

1 4 8 3 5 7 2 6

XI Krajowy Zjazd Delegatów ZŻWP – Włocławek 27-28 czerwca 2017 – foto.: E. Wesołowska

17 8 16 5 10 4 7 12 6 15 13 11 9 19 14 2 1 20 3 18

Msza za żołnierzy 3 Wppont – 04.06.2017 – foto E. Wesołowska

4 2 5 3 1 7 6 8

Członkowie ZŻWP w obchodach Narodowego Dnia Zwycięstwa we Włocławku – 8 maja 2017 – foto.: E. Wesołowska

6 3 5 2 10 8 1 9 4 7

Jubilaci Życia 2017 -spotkanie w dniu 5 maja w Urzędzie Miasta Włocławek – foto E. Wesołowska

5 8 4 2 7 15 13 12 14 1 6 11 9 10 3 16

Członkowie ZŻWP WP w obchodach świąt w dniu 2 i 3 maja 2017r. we Włocławku

4 1 3 7 8 12 11 6 2 5 9 10

Rejonowy zjazd delegatów włocławskiej organizacji zżwp – 12.04.2017 – foto.: E. Wesołowska

11 19 3 21 8 14 5 10 16 17 4 12 2 6 7 20 15 18 9 13 1

72 rocznica wkopania słupa granicznego nad Odrą – 27.02.2017 Pomnik Sapera 3 Wppont – foto.: www.q4.pl oraz dzieńdobrywłocławek.pl

9 2 5 11 7 13 4 6 8 10 1 12 3

Walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze koła nr 1 – 14 luty 2017 – foto. E. Wesołowska

dsc01541-2-copy dsc01550-3-copy dsc01533-3-copy dsc01545-2-copy dsc01542-2-copy dsc01543-3-copy dsc01539-2-copy dsc01520-2-copy dsc01536-copy dsc01522-3-copy dsc01526-3-copy dsc01547-2-copy dsc01530-3-copy dsc01522-2-copy

72 rocznica wyzwolenia Włocławka spod okupacji hitlerowskiej -20 styczeń 2017 – Plac Wolności – foto.: www.q4.pl oraz dzień. dobry.włocławek.pl

cbee8ceceb99de866fba41d9a5d92b69-copy 33154c6d068732149a5757a1f002295e-copy 9aa2dc15f1226cf83ae67fa336b9f710-copy 70443bec3193a535eeeedee60d4888e8-copy 296046_b-copy 319c2bef63b8256ad639fbdb9a95fa55-copy 9a29424a2f6847a899a4c303702e5770-copy 296072_b-2-copy a2eadb57636cd35c18d73d16fe5a6063-copy 296044_b-copy

Spotkanie „Opłatkowe” w kole nr 1 – 16.12.2016 – foto: E. Wesołowska

40 39 33 14 36 44 38 7 10 31 12 22 18 17 42 6 3 1 29 5 11 34 35 19 13 43 28 8 30 41 16 45 21 15 4 37 27 20 2 32 23 26 9 24 25

Członkowie ZŻWP PODCZAS WRĘCZENIA SZTANDARU ZESPOŁOWI SZKÓŁ AKADEMICKICH IM OBROŃCÓW WISŁY 1920R. – 23 LISTOPAD- FOTO Q4

10-copy 5-copy 3-copy 15-copy 13-copy 14-copy 12-copy 9-copy 4-copy 2-copy 7-copy 11-copy 1-copy 6-copy 16-copy 8-copy

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016 – FOTO. Q4.PL

11-listopad-2016-18 11-listopad-2016-15 11-listopad-2016-20 11-listopad-2016-21 11-listopad-2016-17 11-listopad-2016-19 11-listopad-2016-22 11-listopad-2016-16 11-listopad-2016-23

NARODOWE ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 2016 – 11 LISTOPAD – WŁOCŁAWEK, PLAC WOLNOŚCI – FOTO. E. WESOŁOWSKA.

11-listopad-2016-10-copy 11-listopad-2016-13-copy 11-listopad-2016-14-copy 11-listopad-2016-3-copy 11-listopad-2016-5-copy 11-listopad-2016-12-copy 11-listopad-2016-7-copy 11-listopad-2016-6-copy 11-listopad-2016-9-copy 11-listopad-2016-11-copy 11-listopad-2016-2-copy 11-listopad-2016-4-copy 11-listopad-2016-8-copy 11-listopad-2016-1-copy

Narodowe Święto Niepodległosci – „Kasyno” – 9 Listopad 2016 – foto. E. Wwsołowska

9-listop-67-copy 9-listop-1 9-listop-70-copy 9-listop-23-copy 9-listop-10-copy 9-listop-2 9-listop-43-copy 9-listop-38-copy 9-listop-46-copy 9-listop-58-copy 9-listop-35-copy 9-listop-59-copy 9-listop-19-copy 9-listop-55-copy 9-listop-11-copy 9-listop-26-copy 9-listop-51-copy 9-listop-18-copy 9-listop-50-copy 9-listop-69-copy 9-listop-21-copy 9-listop-30-copy 9-listop-53-copy 9-listop-9-copy 9-listop-65-copy 9-listop-17-copy 9-listop-25-copy 9-listop-37-copy 9-listop-6 9-listop-52-copy 9-listop-49-copy 9-listop-66-copy 9-listop-39-copy 9-listop-54-copy 9-listop-32-copy 9-listop-44-copy 9-listop-48-copy 9-listop-41-copy 9-listop-14-copy 9-listop-61-copy 9-listop-60-copy 9-listop-40-copy 9-listop-34-copy 9-listop-3 9-listop-33-copy 9-listop-13-copy 9-listop-15-copy 9-listop-56-copy 9-listop-5 9-listop-42-copy 9-listop-4 9-listop-7-copy 9-listop-22-copy 9-listop-64-copy 9-listop-57-copy 9-listop-12-copy 9-listop-28-copy 9-listop-68-copy 9-listop-62-copy 9-listop-16-copy 9-listop-31-copy 9-listop-63-copy 9-listop-45-copy 9-listop-8-copy 9-listop-27-copy 9-listop-20-copy 9-listop-24-copy 9-listop-36-copy 9-listop-47-copy

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – IRAQI FREEDOM – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

31i 34i 33i 35i 32i

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – SFOR – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

19ba 18b 19b 17b

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – ISAF – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

8a 1a 9a 3a 10a 7a 5a 4a 2a 6a 11a

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – UNIFIL – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

30l 30la 26l z-wc582adzc485-copy 22l 28l 24l liban-insygnia-copy dowc3b3dca-onz-copy 27l 21l 20l 29l 23l 25l

WŁOCŁAWSKIE NIEBIESKIE BERETY – UNTAC – ZDJĘCIA Z PRYWATNYCH ZBIORÓW UCZESTNIKÓW MISJI

15k 12k 11k 14k 13k 16k

Włocławski Uniwersytet III Wieku – immatrykulacja roku akademickiego 2016/2017 – 12.10.2016 – foto: E. Wesołowska

dsc09551-3-copy dsc09561-2-copy dsc09554-2-copy dsc09448-copy dsc09553-2-copy dsc09501-copy dsc09570-4-copy dsc09565-3-copy dsc09462-copy

17 wrzesnia cz. II – foto.: E. Wesołowska

11 3 8 5 13 16 4 2 10 12 9 1 6 14 7 15

77 rocznica napaści ZSRR na Polskę – foto: q4

3 8 1 7 6 4 5 2

zebranie koła nr 1 – 07.09.2016 – foto.: J. Chełminiak

20160907_165523-copy 20160907_165605-copy 20160907_165536-copy 20160907_165558-4-copy

Plac Wolności – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – 1 wrzesień 2016- foto.: E. Wesołowska

11 5 2 8 4 9 1 7 6 10 3 12

77 ROCZNICA WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ – POMNIK 14 PUŁKU PIECHOTY – 1 WRZESIEŃ 2016 – FOTO.: E. WESOŁOWSKA

32 28 34 35 29 30 33 31 36 37

obelisk 14 ppiech – 1 wrzesień 2016 – 77 rocznica wybuchu II wojny światowej – foto.: J.CH

11 5 17 1 15 27 6 18 20 9 14 10 4 16 23 22 19 7 13 26 12 3 2 25 21 24 8

Obchody Cudu nad Wisła – Włocławek, parafia NMP Królowej Polski 21.08.2016 – foto.: J. Chełminiak, Aurelia Kowalczyk

2 6 1 4 3 5

świeto wojska polskiego – pomnik 3 warszawskiego pułku pontonowego – 15.08.2016 – foto. E. Wesołowska

1 4 9 8 2 10 11 13 14 7 6 3 12 5

Święto Wojska Polskiego – 15.08.2016, pomnik Żołnierza Polskiego plac wolności, – foto. E. Wesołowska

5 6 7 15 16 8 17 1 13 12 14 9 11 10 18 4 2 3

Powstanie Warszawskie 72 rocznica – Włocławek park Łokietka, pomnik Żołnierzy AK – 1 sierpień 2016 – foto. E. Wesołowska

10 6 8 12 4 11 2 7 9 5 1 3

25Lecie Straży Miejskiej – Włocławek 29.07.2016 – foto. E. Wesołowska

1 2 3

35 lecie cz. 2 – fot. A. Góral

8 11 9 21 28 16 23 15 17 5 13 26 24 22 14 27 12 3 18 20 25 19 10 2 29 4 6 7 30 1

Teatr Impresaryjny im. Włodzimierza Gniazdowskiego Włocławek – 18 czerwiec 2016 – 35-lecie ZŻWP – foto E. Wesołowska

9 8 7 6 5 4 30 3 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 2 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 1

Dzień Zwycięstwa – włocławek plac wolności 08.05.2016r. – foto. E. WESOŁOWSKA

13 11 1 2 6 12 9 14 10 5 8 3 4 7 15

Jubilaci zycia 2016 – UM WŁOCŁAWEK 06.05.2016 – FOTO. E. WESOŁOWSKA

40 21 31 46 44 38 24 42 9 35 12 22 14 26 10 20 2 32 29 7 17 16 39 27 19 13 41 30 15 34 4 37 6 18 33 28 5 11 36 45 8 43 25 23 3 1

Dzień Flagi 02.05.2016 – Święto Konstytucji 3 Maja 03.05.2016 – foto. E. Wesołowska

12 11 5 2 4 8 6 10 9 7 1 3

DZIEŃ SAPERA – ŚWIĘTO WOJSK INŻYNIERYJNYCH – POMNIK SAPERA 3WPPONT – 15.04.2016 – foto. E. Wesołowska

10 3 6 15 1 9 4 23 18 21 11 25 20 24 27 29 14 26 22 16 8 13 28 12 2 7 19 17 5

Msza za poległych saperów i zmarłych członków ZŻWP we Włocławku – 10.04.2016r. – foto.E. Wesołowska

7 1 8 2 4 3 6 5

Nowa siedziba ZZWP

10 4 11 13 14 12 5 15 16 3 17 1 2 6 7 9 8

Spotkanie opłatkowe

19 22 27 14 18 6 3 26 11 9 7 23 30 8 29 17 2 13 15 32 12 1 25 28 24 5 10 16 20 4 21

Uroczystości z okazji Święta 11 Listopada pod Pomnikiem Żołnierza Polskiego.

11-listopada-pod-pomnikiem-18 11-listopada-pod-pomnikiem-12 11-listopada-pod-pomnikiem-5 11-listopada-pod-pomnikiem-6 11-listopada-pod-pomnikiem-15 11-listopada-pod-pomnikiem-13 11-listopada-pod-pomnikiem-19 11-listopada-pod-pomnikiem-4 11-listopada-pod-pomnikiem-3 11-listopada-pod-pomnikiem-10 11-listopada-pod-pomnikiem-7 11-listopada-pod-pomnikiem-16 11-listopada-pod-pomnikiem-8 11-listopada-pod-pomnikiem-9 11-listopada-pod-pomnikiem-11 11-listopada-pod-pomnikiem-17 11-listopada-pod-pomnikiem-2 11-listopada-pod-pomnikiem-1 11-listopada-pod-pomnikiem-14

Akademia z okazji 11 listopada.

akademia-11-listopada-2015-39 akademia-11-listopada-2015-13 akademia-11-listopada-2015-17 akademia-11-listopada-2015-31 akademia-11-listopada-2015-21 akademia-11-listopada-2015-33 akademia-11-listopada-2015-22 akademia-11-listopada-2015-15 akademia-11-listopada-2015-5 akademia-11-listopada-2015-25 akademia-11-listopada-2015-29 akademia-11-listopada-2015-32 akademia-11-listopada-2015-35 akademia-11-listopada-2015-7 akademia-11-listopada-2015-24 akademia-11-listopada-2015-30 akademia-11-listopada-2015-20 akademia-11-listopada-2015-12 akademia-11-listopada-2015-36 akademia-11-listopada-2015-9 akademia-11-listopada-2015-18 akademia-11-listopada-2015-23 akademia-11-listopada-2015-3 akademia-11-listopada-2015-4 akademia-11-listopada-2015-14 akademia-11-listopada-2015-19 akademia-11-listopada-2015-27 akademia-11-listopada-2015-37 akademia-11-listopada-2015-2 akademia-11-listopada-2015-34 akademia-11-listopada-2015-38 akademia-11-listopada-2015-11 akademia-11-listopada-2015-28 akademia-11-listopada-2015-26 akademia-11-listopada-2015-1 akademia-11-listopada-2015-10 akademia-11-listopada-2015-16 akademia-11-listopada-2015-8 akademia-11-listopada-2015-6

Gallery

epitafium-copy 4 16 10

Gallery

23 2 17 22

Gallery

30 2 3 4

Gallery

29-copy 28 16 Dzień sapera