Koło nr 3

Spotkanie koleżeńskie w dniu Święta ZŻWP 14.06.2022- foto.: Z. Chełmicki

2 9 4 1 8 14 10 7 12 13 3 5 11 6

Z życia koła nr 3, kwiecień-maj 2022- foto.: Z. Chełmicki

jubilat-15 jubilat-2 jubilat-3 jubilat-1 jubilat-14 jubilat-10 jubilat-13 jubilat-9 jubilat-6 jubilat-12 jubilat-4 jubilat-5 jubilat-16 jubilat-8 jubilat-11 jubilat-7

ŻYCZENIA WIELKANOCNE

Walne zebranie członków koła, 25.02.2022 – foto. Z. Chełmicki

4 2 3 6 1 7 5

Udział członków koła w spotkaniu „OPŁATKOWYM” ZR ZŻWP we Włocławku – 18.12.2021- foto.: Z. Chełmicki

3 6 7 5 1 8 2 4

Wybory ZR ZŻWP – 16.11.2021 – foto.: Z. Chełmicki

7 6 1 4 3 10 9 2 5 8 11

zebranie koła 24.09.2021

Koleżeńskie odwiedziny

W dniu 15 czerwca 2021r. członkowie zarządu koła nr 3 w osobach: prezes koła ppłk w st.spocz. Marian Daniewski oraz członek zarządu kol. por. w st.spocz. Zbigniew Sarnowski, odwiedzili członka koła kol. ppłk w st.spocz. Władysława Pająka.
Inspiracją odwiedzin był Jubileusz 40-Lecia Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
W dniu 12 czerwca br. odbyła się uroczysta akademia 40-Lecia Związku, zorganizowana przez Zarząd Rejonowy Związku we Włocławku. Wśród wyróżnionych członków Związku, był kolega Pająk. Niestety stan zdrowia nie pozwolił koledze na uczestniczenie w uroczystości.
Dlatego członkowie zarządu koła odwiedzili kolegę w domu. Prezes koła wręczył koledze medal 40-Lecia ZŻWP oraz "Podziękowanie" od Zarządu Głównego. Żona kolegi otrzymała piękny bukiet kwiatów.
Podczas spotkania, przy kawie i ciastkach przekazano koledze życzenia zdrowia od członków koła. Wspominano także lata wiernej służby Ojczyźnie, której kolega Pająk poświęcił swoje młode lata, trud, siły i zdrowie.
Spotkanie przebiegło w miłej i serdecznej atmosferze.

 

1 2 5 6 7 4 3

Odszedł na „Wieczną wartę”

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 7 maja, w wieku 82 lat, zmarł nasz kolega ppłk Józef Wieczorek. Msza pogrzebowa odprawiona zostanie w kościele p w. Ducha Świętego w Michelinie, w dniu 13 maja o godz. 11.00.
Ceremonia pogrzebowa odbędzie się na Cmentarzu Parafialnym w Michelinie przy ul. Kościelnej 11
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

Odeszła na „WIECZNĄ WARTĘ”

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w dniu 13 kwietnia, w wieku 93 lat zmarła nasza koleżanka Irena Gabinet. Pogrzeb koleżanki odbędzie się 20 kwietnia 2021r. o godz. 14.30 na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku przy ul. Chopina.
CZĘŚĆ JEJ PAMIĘCI !

Życzenia Wielkanocne

Prenumerata GWiR – 2021

Zebranie Sprawozdawcze 28 lutego 2020

3 2 6 4 1 5

Spotkanie opłatkowe

W dniu 20 grudnia 2019 odbyło się "Spotkanie Opłatkowe", członków koła. Spotkanie poprowadził prezes koła, kol. ppłk w st. spocz. Marian Daniewski. Wśród zaproszonych gości obecni byli: członek ZG ZŻWP st.chor.szt.w st.spocz. Andrzej Ossowski, oraz prezes koła nr 1 ZŻWP we Włocławku, kol. mjr rez. Jerzy Chełminiak.
Obecni na spotkaniu podzielili się opłatkiem, złożyli sobie życzenia świąteczno-noworoczne i słuchając kolęd spędzili mile czas, wspominając minione lata.

 

2 8 1 10 5 9 6 3 4 7

Zebranie członków kola nr 3

W dniu 28 czerwca 2019r. odbyło się zebranie członków koła. Członkowie obecni na zebraniu chwilą ciszy uczcili pamięć kolegi, śp.ppłk Tadeusza Kosińskiego, który w wieku 90 lat odszedł "Na Wieczną Wartę".
Podczas zebrania prezes kola ppłk w st.spocz. Marian Daniewski dokonał podsumowania działalności zarządu koła w I półroczu oraz przedstawił sposoby realizacji zasadniczych przedsięwzięć w II półroczu 2019r.
W kolejnym punkcie zebrania, kolega por. Waldemar Panert wystąpił z ciekawą prelekcją "Polacy w armii carskiej. Wojsko Polskie na wschodzie Europy - początek XX wieku".
Zebranie było także okazją do złożenia życzeń, z okazji 80-tych urodzin koledze ppłk w st.spocz. Józefowi Wieczorkowi. Dostojny Jubilat otrzymał listy gratulacyjne od Zarządu Głównego ZŻWP i członków koła nr 3. Życzenia otrzymali również: prezes koła kolega ppłk w st.spocz. Marian Daniewski z okazji 70 rocznicy urodzin i kolega kpt. w st.spocz. Jan Wiśniewski z okazji imienin.
/ fotorelacja z zebrania poniżej/.

Zebranie koła 28.06.2019r.

f d c a e h k l j b i g

Walne zebranie koła

W dniu 22 lutego 2019r. odbyło się walne zebranie członków koła. Podczas zebrania podsumowano działalność zarządu koła w 2018r. Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił prezes koła ppłk w st.spocz. Marian Daniewski. Dokonano także oceny działalności finansowej. Sprawozdanie z realizacji budżetu koła przedstawił skarbnik koła, kol. kpt. w st. spocz. Jan Wiśniewski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, kol. por. w st.spocz. Waldemar Panert, zapoznał zebranych ze "Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej" z kontroli działalności zarządu koła w 2018r. W końcowych wnioskach komisja zawnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w 2018r. Po dyskusji członkowie koła udzielili absolutorium zarządowi, oraz zatwierdzili "Preliminarz dochodów i wydatków w 2019r." przedstawiony przez zarząd koła.
Zebranie było także okazją do złożenia życzeń, z okazji 80-tych urodzin, koledze st.chor. szt. w st.spocz. Józefowi Jankowskiemu. Dostojny "Jubilat" otrzymał "Listy Gratulacyjne" od Zarządu Głównego ZŻWP i Koła nr 3. Koledzy obecni na zebraniu odśpiewali koledze tradycyjne 100-lat.
Z uwagi na fakt, że kolejne zebranie odbędzie się dopiero w drugim kwartale br., koledzy z koła, przygotowali i wręczyli paniom obecnym na zebraniu, życzenia z okazji (obchodzonego w dniu 8 marca), "Dnia Kobiet".

 

a c b

Walne zebranie koła

W dniu 22 lutego 2019r. odbyło się walne zebranie członków koła. Podczas zebrania podsumowano działalność zarządu koła w 2018r. Sprawozdanie z działalności zarządu przedstawił prezes koła ppłk w st.spocz. Marian Daniewski. Dokonano także oceny działalności finansowej. Sprawozdanie z realizacji budżetu koła przedstawił skarbnik koła, kol. kpt. w st. spocz. Jan Wiśniewski.
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Koła, kol. por. w st.spocz. Waldemar Panert, zapoznał zebranych ze "Sprawozdaniem Komisji Rewizyjnej" z kontroli działalności zarządu koła w 2018r. W końcowych wnioskach komisja zawnioskowała o udzielenie absolutorium zarządowi za działalność w 2018r. Po dyskusji członkowie koła udzielili absolutorium zarządowi, oraz zatwierdzili "Preliminarz dochodów i wydatków w 2019r." przedstawiony przez zarząd koła.
Zebranie było także okazją do złożenia życzeń, z okazji 80-tych urodzin, koledze st.chor. szt. w st.spocz. Józefowi Jankowskiemu. Dostojny "Jubilat" otrzymał "Listy Gratulacyjne" od Zarządu Głównego ZŻWP i Koła nr 3. Koledzy obecni na zebraniu odśpiewali koledze tradycyjne 100-lat.
Z uwagi na fakt, że kolejne zebranie odbędzie się dopiero w drugim kwartale br., koledzy z koła, przygotowali i wręczyli paniom obecnym na zebraniu, życzenia z okazji (obchodzonego w dniu 8 marca), "Dnia Kobiet".

 

a b c

„Spotkanie Opłatkowe” koła – 14.12.2018

7 4 3 8 6 9 5 1 2

Pamięć o kolegach

           Pamięć o kolegach, członkach Związku Żołnierzy Wojska Polskiego jest podstawowym zadaniem i koleżeńską powinnością każdej instancji organizacyjnej Związku.
Uosabia zaszczytne cnoty żołnierskie, daje poczucie siły i jest podstawową wartością moralną, wzmacnia duch koleżeństwa (esprit de corps) - źródło kultu tradycji wojska, dumę z noszonego munduru, odznaki czy barwy, więc w obowiązek dorównania tym samym poprzednikom co swoim czynem i oddaniem pisali historię wojska i Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, opartego na więzach koleżeństwa, współodpowiedzialności i zaufania.
W dniu 23 listopada 2018r. członkowie zarządu koła nr 3 - koledzy : Marian Daniewski, Jan Wiśniewski i Zbigniew Sarnowski odwiedzili członków koła, kolegów Władysława Pająka i Tadeusza Kosińskiego. W spotkaniach przebiegających w serdecznej i koleżeńskiej atmosferze, członkowie zarządu zapoznali się z aktualną sytuacją materialną i zdrowotną odwiedzanych kolegów, którzy od dłuższego czasu ze względu na stan zdrowia nie mogli brać aktywnego udziału w zebraniach koła. Odwiedziny były okazją do wręczenia odznaczeń przyznanych kolegom przez  Zarząd Główny Związku.

 

8 12 11 7 14 15 13 5 9 2 17 10 6 16 4 3 18 1

Koleżeńskie spotkanie

5 września 2018r. w Zegrzu odbył się "obiad dinozaurów" OSŁ 1968. Spotkanie koleżeńskie, dla uczczenia 50-Lecia promocji w Oficerskiej Szkole Łączności. W spotkaniu wziął udział nasz kolega Jan Wiśniewski. Gościem uroczystości była córka gen. Wojciecha Jaruzelskiego pani Monika Jaruzelska oraz Prezes ZG ZŻWP płk.w st.spocz.Marek Bielec.

Foto.: Witold Fornalski

1 4 2 3

Spotkanie z Agnieszką Bujak córką śp. pani Barbary Kowalskiej – 29.06.2018 – foto.: Zbigniew Chełmicki

3 2 1 4

wręczenie wyróznień członkom koła nr 3, nieobecnym podczas akademii w dniu 14.06.2018r.

5 4 2 7 3 6 1 8

Wyróżnienia członków koła nr 3 podczas święta ZŻWP – 14.06.2018 – Sala Bankietowa „CASINO”

10 11 8 12 4 1 2 3 5 6 7 9

Pożegnanie Barbary Kowalskiej

W dniu 25 maja pożegnaliśmy naszą koleżankę, Panią Barbarę Kowalską. Msza żałobna została odprawiona w kościele Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku. Ceremonia pogrzebowa odbyła się na Cmentarzu Komunalnym we Włocławku. Panią Barbarę w imieniu członków kola nr 3 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego   we Włocławku, pożegnał Wiceprezes Zarządu Koła kol. Jan Wiśniewski. W uroczystości wzięli także udział, członek Zarządu Głównego - Prezes Zarządu Rejonowego Związku, kol. Andrzej Ossowski oraz członek Zarządu Rejonowego, kol. Stanisław Sierocki. Panią Barbarę żegnał także sztandar ZR Związku, którego poczet stanowili koledzy: Roman Gruszczyński, Stanisław Golasiński oraz Ireneusz Łagiewczyk.
/Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć w zakładce GALERIA./

Wigilia 2017 – foto. Z. Chełmicki

12 2 3 9 8 7 10 1 4 11 5 6 13

Spotkanie z uczestnikiem misji zagranicznych kol. mjr rez. Stanisławem Sierockim – 29.09.2017

17 18 15 13 14 16

Walne zebranie koła – 30.06.2017

8 12 7 11 9 10

Walne zebranie koła – 28.04.2017

5 4 6

Zmiany w zarządzie koła

W dniu 28 kwietnia 2017r. odbyło się walne zebranie członków koła nr 3. Rezygnację z funkcji Prezesa Koła, ze względu na stan zdrowia, złożył kol. Jan Wiśniewski. Nowym prezesem został wybrany kol. Marian Daniewski. Dokonano zmian personalnych w składzie zarządu koła. Wiceprezesem wybrany został kol. Jan Wiśniewski, któremu powierzono jednocześnie pełnienie funkcji skarbnika.

Posiedzenie Zarządu Koła

    W dniu 27 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu koła. Prezes koła, powitał kolegów i przedstawił informację o realizacji zadań nakreślonych na poprzednim posiedzeniu. Następnie omówione zostały zadania czekające zarząd i koło w nadchodzącym okresie. Członkowie zarządu, zwrócili uwagę na potrzebę uaktualnienia terminarza działalności koła, zamieszczonego na stronie internetowej ZR ZŻWP we Włocławku. W koleżeńskiej atmosferze rozpatrzono wszystkie, bieżące sprawy zgłoszone przez członków koła.   
/ kliknij na zdjęciach poniżej /.

1

2

3

Terminarz spotkań w 2017 roku

Posiedzenia Zarządu Koła (siedziba ZR ZŻWP we Włocławku przy ul. Żabiej 12a):
- 27 styczeń, 24 luty, 31 marzec, 18 kwiecień, 26 maj, 26 czerwiec, 29 wrzesień,
  27 październik, 24 listopad, 15 grudzień;
Zebrania członków koła( w siedzibie ZR od godz. 12.00):
- 24 luty, 28 kwiecień, 30 czerwiec, 29 wrzesień, 24 listopad, 15 grudzień.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 25 listopada 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze kola. W swoim wystąpieniu dotychczasowy prezes stwierdził, że wszystkie zadania jakie zarząd postawił sobie na początku kadencji zostały w pełni zrealizowane. Członkowie koła przez całą kadencję wykazali się aktywnością i zaangażowaniem. Za to zaangażowanie prezes serdecznie podziękował wszystkim członkom koła. Następnie przystąpiono do wyborów władz koła na następną, czteroletnią kadencję. W wyniku wyborów, po ukonstytuowaniu się nowe władze kola to koledzy:
- Prezes koła kol. Jan Wiśniewski;
- Sekretarz koła kol. Zbigniew Chełmicki;
- Skarbnik koła kol. Marian Daniewski;
- Członkowie zarządu kol.: Ryszard Przewłoka
                                            Zbigniew Sarnowski.
Gratulując nowym władzom zebrani  życzyli kolegom, powodzenia i wytrwałości w czteroletniej pracy na rzecz swoich członków.

Zmiany w Zarządzie Koła

     W dniu 25 marca 2016r. na posiedzeniu zarządu koła dokonano zmian personalnych. W związku z rezygnacją, ze względu na stan zdrowia kol. Barbary Kowalskiej, dotychczasowej skarbniczce koła, powierzono tę funkcję kol. ppłk. rez. Marianowi Daniewskiemu. Prezes koła kol. kpt.rez. Jan Wiśniewski wysoko oceniając działalność koleżanki, serdecznie  podziękował jej za dotychczasowe zaangażowanie i pracę. Jednocześnie nowemu skarbnikowi życzył owocnej współpracy z zarządem.

zebrania-koła nr 3 w 2016r