Koło nr 3

Wigilia 2017 – foto. Z. Chełmicki

2 9 12 1 8 10 7 13 6 4 5 3 11

Spotkanie z uczestnikiem misji zagranicznych kol. mjr rez. Stanisławem Sierockim – 29.09.2017

17 14 15 18 13 16

Walne zebranie koła – 30.06.2017

8 12 10 7 11 9

Walne zebranie koła – 28.04.2017

4 6 5

Zmiany w zarządzie koła

W dniu 28 kwietnia 2017r. odbyło się walne zebranie członków koła nr 3. Rezygnację z funkcji Prezesa Koła, ze względu na stan zdrowia, złożył kol. Jan Wiśniewski. Nowym prezesem został wybrany kol. Marian Daniewski. Dokonano zmian personalnych w składzie zarządu koła. Wiceprezesem wybrany został kol. Jan Wiśniewski, któremu powierzono jednocześnie pełnienie funkcji skarbnika.

Posiedzenie Zarządu Koła

    W dniu 27 stycznia odbyło się posiedzenie Zarządu koła. Prezes koła, powitał kolegów i przedstawił informację o realizacji zadań nakreślonych na poprzednim posiedzeniu. Następnie omówione zostały zadania czekające zarząd i koło w nadchodzącym okresie. Członkowie zarządu, zwrócili uwagę na potrzebę uaktualnienia terminarza działalności koła, zamieszczonego na stronie internetowej ZR ZŻWP we Włocławku. W koleżeńskiej atmosferze rozpatrzono wszystkie, bieżące sprawy zgłoszone przez członków koła.   
/ kliknij na zdjęciach poniżej /.

1

2

3

Terminarz spotkań w 2017 roku

Posiedzenia Zarządu Koła (siedziba ZR ZŻWP we Włocławku przy ul. Żabiej 12a):
- 27 styczeń, 24 luty, 31 marzec, 18 kwiecień, 26 maj, 26 czerwiec, 29 wrzesień,
  27 październik, 24 listopad, 15 grudzień;
Zebrania członków koła( w siedzibie ZR od godz. 12.00):
- 24 luty, 28 kwiecień, 30 czerwiec, 29 wrzesień, 24 listopad, 15 grudzień.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze

W dniu 25 listopada 2016r. odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze kola. W swoim wystąpieniu dotychczasowy prezes stwierdził, że wszystkie zadania jakie zarząd postawił sobie na początku kadencji zostały w pełni zrealizowane. Członkowie koła przez całą kadencję wykazali się aktywnością i zaangażowaniem. Za to zaangażowanie prezes serdecznie podziękował wszystkim członkom koła. Następnie przystąpiono do wyborów władz koła na następną, czteroletnią kadencję. W wyniku wyborów, po ukonstytuowaniu się nowe władze kola to koledzy:
- Prezes koła kol. Jan Wiśniewski;
- Sekretarz koła kol. Zbigniew Chełmicki;
- Skarbnik koła kol. Marian Daniewski;
- Członkowie zarządu kol.: Ryszard Przewłoka
                                            Zbigniew Sarnowski.
Gratulując nowym władzom zebrani  życzyli kolegom, powodzenia i wytrwałości w czteroletniej pracy na rzecz swoich członków.

Zmiany w Zarządzie Koła

     W dniu 25 marca 2016r. na posiedzeniu zarządu koła dokonano zmian personalnych. W związku z rezygnacją, ze względu na stan zdrowia kol. Barbary Kowalskiej, dotychczasowej skarbniczce koła, powierzono tę funkcję kol. ppłk. rez. Marianowi Daniewskiemu. Prezes koła kol. kpt.rez. Jan Wiśniewski wysoko oceniając działalność koleżanki, serdecznie  podziękował jej za dotychczasowe zaangażowanie i pracę. Jednocześnie nowemu skarbnikowi życzył owocnej współpracy z zarządem.

zebrania-koła nr 3 w 2016r