Narodowe Święto Niepodległości

      Narodowe Święto Niepodległości jest najważniejszym polskim świętem narodowym. Obchodzone, co roku dla upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, po 123 latach niewoli pod zaborami Rosji, Prus i Austrii.
      Jesienią 1918r. dobiegała końca I wojna światowa. Rosja pogrążyła się w zamęcie rewolucji i wojnie domowej, monarchia austro-węgierska rozpadała się i chyliła ku upadkowi, a Niemcy uginały się pod naporem wojsk Ententy. Dla Polaków była to szansa, aby móc odzyskać utracony byt państwowy. Widząc klęskę zaborców, Polacy zaczęli przejmować władzę wojskową i cywilną tworząc zręby przyszłego państwa.
      28 października 1918 roku w Krakowie powstała Polska Komisja Likwidacyjna, która zaczęła przejmować władzę z rąk Austriaków na terenie Galicji i Śląska Cieszyńskiego.
      W nocy z 6 na 7 listopada powstał w Lublinie Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod kierownictwem Ignacego Daszyńskiego.
      W dniu 10 listopada 1918 roku przybył do Warszawy Józef Piłsudski, więziony od lipca 1917 roku przez Niemców. Jego przyjazd wywołał entuzjazm wśród ludności stolicy i masowe rozbrajanie okupantów na terenie całej Kongresówki.
      W dniu 11 listopada Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu Naczelne Dowództwo nad formującym się Wojskiem Polskim, a trzy dni później przekazała mu całą władzę cywilną. Dzień wcześniej podporządkował mu się również Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej w Lublinie.
      Jędrzej Moraczewski tak pisał o  dniach odzyskania niepodległości:
" Niepodobna oddać tego upojenia, tego szału radości, jaki ludność polską w tym momencie ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma "ich". Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo! Na zawsze! Chaos? To nic. Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od czapki z bączkiem, będziemy sami sobą rządzili.(...) Cztery pokolenia nadaremno na tę chwilę czekały, piąte doczekało.(...)"

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *