77 rocznica napaści ZSRR na Polskę

W dniu 17 września 2016 roku przy Pomniku Żołnierzy Armii Krajowej w Parku Łokietka o godz. 12.00 odbędą się, zorganizowane przez Urząd Miasta Włocławka uroczystości poświęcone 77 rocznicy agresji ZSRR na Polskę.
Dlaczego w tym miejscu !?
Armia Krajowa powstała 14 lutego 1942 roku rozkazem Wodza Naczelnego Polskich Sił Zbrojnych gen. Władysława Sikorskiego z przemianowania powstałego w listopadzie 1939 roku Związku Walki Zbrojnej. 17 września 1939 roku Armia Krajowa jeszcze nie istniała, jej żołnierze we wrześniu 1939 roku nie walczyli ani z nawałą hitlerowską ani sowiecką.
Walczyli jednak żołnierze włocławskiego 14 pułku piechoty, których pomnik znajduje się przy byłym Kasynie Wojskowym przy ul. Żytniej. Jeżeli z niezrozumiałych względów nie można było zorganizować uroczystości przy Pomniku Żołnierza Polskiego na Placu Wolności, to może godnym miejscem oddania hołdu żołnierzom poległym w walkach we wrześniu 1939 roku i potępienia radzieckiej agresji jest pomnik przy ul. Żytniej – Pomnik 14 Pułku Piechoty.
No ale organizatorzy chyba wiedzą co robią, nie przypuszczam, że zafałszowaną politykę przedkładają nad historię naszego kraju.
Co takiego stało się 17 września 1939 roku ?
W nocy z 16/17 września do Komisariatu Spraw Zagranicznych ZSRR został wezwany Wacław Grzybowski ambasador Polski w Moskwie. Przedstawiono mu notę, w której rząd ZSRR informował , że wobec „rozpadu państwa polskiego” utraciły moc zawarte z nim układy. W nocie można było przeczytać: „Rząd ZSRR pragnąc przyjść z pomocą zamieszkującym Polskę pokrewnym narodowościom białoruskiej i ukraińskiej polecił Armii Czerwonej przekroczyć granicę i wziąć tę ludność pod swoją opiekę”. Dokument ten, jego treść była uzgodniona z Niemcami. Ambasador Grzybowski uznał, że podane w tym dokumencie fakty stoją w sprzeczności z rzeczywistością i odmówił jego przyjęcia.
330px-soviet_invasion_on_poland_193917 września o świcie Armia Czerwona przekroczyła granicę i podjęła marsz na zachód / szerzej o tym można przeczytać w materiale zatytułowanym „II wojna światowa – 77 rocznica wybuchu”/.
Odrzuconą przez ambasadora Grzybowskiego notę rząd ZSRR przesłał do rządów państw, z którymi utrzymywał stosunki informując, że wkroczenie wojsk ZSRR na teren „byłego państwa” polskiego nie oznacza przystąpienia ZSRR do wojny.
Jakie były konsekwencje 17 września ?
Rządy Niemiec i ZSRR w końcu września 1939 roku uznały, że państwo polskie zostało ostatecznie unicestwione. Ziemie polskie zostały podzielone. W dniu 27 września minister spraw zagranicznych Rzeszy, Joachim von Ribbentrop, ponownie udał się do Moskwy, gdzie 28 września podpisał dwustronny układ o przyjaźni i granicy pomiędzy Trzecią Rzeszą i ZSRR. W preambule tego dokumentu napisano: „Rząd ZSRR i rząd Niemiec, po upadku byłego państwa polskiego, uznają wyłącznie za swoje zadanie przywrócenie pokoju i ładu na tym terytorium i zapewnienie żyjącym tam narodom pokojowego współistnienia odpowiadającego ich osobliwościom narodowym”.
330px-kamp-wrzes22-animObaj agresorzy uzurpowali sobie prawo do decydowania o losach narodu i państwa polskiego. W art. 1 układu uznano linię graniczną pomiędzy Rzeszą i ZSRR wynegocjowaną w końcu września. W art. 2 stwierdzono, że granica ma ostateczny charakter. W art. 3 uznano, że: „Niezbędnej przebudowy państwowej na terenach na zachód od wymienionej linii dokonają Niemcy, a na wschód od tej linii rząd ZSRR”. W art.4 przebudowę tę oba rządy uznały za „niezawodny fundament dalszego rozwijania przyjacielskich stosunków między swoimi narodami”.
Hitler postanowił podzielić przejęte przez Rzeszę ziemie polskie na dwie części. Jedną z nich, obejmującą Górny Śląsk, Pomorze, Wielkopolskę, woj. łódzkie, część województw: krakowskiego i warszawskiego, wcielono bezpośrednio do Rzeszy. Z ziem nie wcielonych do Rzeszy utworzono Generalne Gubernatorstwo. Do Rzeszy wcielono też obszar Wolnego Miasta Gdańska. Małe skrawki na południu przekazano Słowacji.
Ziemie wcielone do Rzeszy miały zostać zgermanizowane. Ludność polską planowano z nich usunąć. Natomiast GG miało stanowić obóz przejściowy dla ludności polskiej i Żydów.
Obszar zajęty przez ZSRR obejmował 201 tyś. km² i był zamieszkany przez 13,4 mln ludności / w tym ok. 4,7 mln Polaków /. 10 października okręg wileński przekazano Litwie. Natomiast na pozostałych obszarach powołano Zarządy Tymczasowe. Ludność polską uznano za klasowo obcą i wrogą, poddano ją różnego rodzaju szykanom i represjom w ramach procesu „rewolucji”.
W przeciwieństwie do Hitlera, który jasno mówił o co mu chodzi, przywódcy ZSRR agresję swą przedstawiali jako przejaw akcji narodowo – wyzwoleńczej, a zastosowane wobec ludności podbitej represje reklamowali jako przejaw sprawiedliwości społecznej. Wystąpienia ich pełne były obłudy i zakłamania.


Opracowano na podstawie:
– A. Czubiński, W. Olszewski HISTORIA POWSZECHNA 1939-1994, UAM w
Poznaniu, Poznań 1996;
– R. Dolecki, K. Gutowski, J. Smoleński Po prostu Historia, WSiP, Warszawa 2012;
Wikipedia – Wolna encyklopedia.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *