GRUNWALD 15 LIPCA 1410

Jedna z największych bitew w historii średniowiecznej Europy, stoczona została na polach pod Grunwaldem 15 lipca 1410 roku.
611 lat temu starły się siły zakonu krzyżackiego wspomaganego przez rycerstwo zachodnioeuropejskie pod dowództwem wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena, z połączonymi siłami polskimi i litewskimi pod dowództwem króla Polski Władysława II Jagiełły i wielkiego księcia litewskiego Witolda.
Bitwa zakończyła się zwycięstwem wojsk polsko-litewskich i pogromem krzyżaków.