Arnhem 1944

Od 17 do 26 września trwała największa operacja z udziałem wojsk powietrznodesantowych, przeprowadzona przez aliantów podczas II wojny światowej w Europie. Realizowana była pod kryptonimem "Market Garden".
Miała ona na celu rozdzielenie wojsk niemieckich i obejście od północy niemieckich umocnień obronnych zwanych linią Zygfryda, co miało umożliwić wejście aliantów do Zagłębia Ruhry i tym samym przyspieszyć zakończenie wojny. Istotą operacji było uchwycenie mostów na Renie i innych rzekach zanim Niemcy zdążą je zniszczyć.

Read More

78 rocznica agresji ZSRR na Polskę

Zawarty 23 sierpnia 1939 roku niemiecko-radziecki układ o nieagresji był tylko kamuflażem, innego porozumienia. Tym porozumieniem był tzw. "Tajny protokół dodatkowy". Określono w nim sprawę granicy obopólnych - Rzeszy Niemieckiej i Związku Socjalistycznych Republik Rad -  stref interesów w Europie Wschodniej.

Read More