Triada majowa

W dniach od 1 do 3 maja, w naszym kraju obchodzimy trzy, następujące kolejno po sobie, święta państwowe.
1-majPierwszym świętem triady jest obchodzone w dniu 1 maja, Święto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy. Święto ustanowione dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych.
W Polsce od 1950 roku jest to święto państwowe, dzień wolny od pracy.

flagaDrugi dzień triady, to obchodzony 2 maja, Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, polskie święto uchwalone 20 lutego 2004 roku. To święto państwowe nie jest dniem wolnym od pracy.
Flaga jest ważnym znakiem, symbolizującym suwerenność państwową, a dzień ten uczy nas szacunku do jednego z narodowych symboli.
ustawaTrzecim elementem składowym triady jest, Święto Narodowe Trzeciego Maja, polskie święto ustanowione 29 kwietnia 1919 roku oraz ponownie w 1990 roku. Związane jest z uchwaloną przez Sejm Czteroletni w 1791 roku, pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie. Konstytucja regulowała ustrój prawny Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Stała się ona symbolem niepodległości Polski.
Święto jest obchodzone corocznie w dniu 3 maja i jest dniem wolnym od pracy.