II wojna światowa – 77 rocznica wybuchu

W marcu 1939 r. Hitler wysłał swoje wojska do Pragi, likwidując resztki Czechosłowacji. Na jej terenie powstały uzależnione od Niemiec Protektorat Czech i Moraw oraz teoretycznie niepodległe Państwo Słowackie. W tym samym miesiącu Hitler zmusił Litwę do odstąpienia Kłajpedy, a Rumunię do zawarcia układu handlowego, który gwarantował stałe dostawy ropy  z zagłębia w Ploeszti. Tym samym Niemcy zapewniły sobie dogodne warunki do zbrojnej rozprawy z Polską. Czytaj dalej

Święto Wojska Polskiego

wic499to-wpŚwięto Wojska Polskiego wprowadzone zostało ustawą Sejmową z 30 lipca 1992roku. Obchodzone jest na pamiątkę zwycięskiej Bitwy Warszawskiej 1920r.
W 1920 roku ruszyła wielka ofensywa bolszewicka, kierowana przez Michaiła Tuchaczewskiego. W jej wyniku Polacy utracili Wilno i Grodno. Nie udało się też zatrzymać bolszewików na linii Bugu. Armia Czerwona zajęła Białostocczyznę, Podlasie i Północne Mazowsze. Czytaj dalej