17 lat w NATO

Proces przystąpienia Polski do NATO został zapoczątkowany w 1989 roku. Po rozwiązaniu Układu Warszawskiego (1991) Polska znalazła się w strefie zmniejszonego bezpieczeństwa. W tamtych latach,  sojusz był jedynym gwarantem bezpieczeństwa europejskiego i w 1992 roku oficjalnie sprecyzowano dążenie naszego kraju do uzyskania członkostwa w NATO. Mimo sprzeciwu niektórych krajów, w tym Rosji Polska coraz bardziej integrowała się z paktem północnoatlantyckim. Czytaj dalej

Hymn Polski – 89 rocznica ustanowienia

26 lutego 1927 roku ogłoszono Mazurek Dąbrowskiego Hymnem Polski. Tekst Pieśni Legionów Polskich we Włoszech, powstał miedzy 16 a 19 lipca 1797r. w miejscowości Reggio nell’Emilia (niedaleko Bolonii), w ówczesnej Republice Lombardzkiej (Włochy). Napisał go Józef Rufin Wybicki, który w lipcu 1797 roku przyjechał do Lombardii jako współorganizator Legionów Polskich generała Jana Henryka Dąbrowskiego. Czytaj dalej