O nas

„ Dulce est pro Patria pugnare” – Słodko jest walczyć za ojczyznę.”

                                                                                                                                                  ( Stanisław Żółkiewski)

WSTĄP DO NAS !!!

 
Związek Żołnierzy Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie ustawy
z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach”.
Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego.
 
 
Głównymi celami Związku są:
        Integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych Państwa Polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość
      i suwerenność. Wspieranie byłych i obecnych żołnierzy w obronie ich praw nabytych   w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej. Utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.
Współpraca z młodzieżą w zakresie działalności patriotyczno- historycznej.
Integracja z organizacjami senioralnymi.
 
 

Członkami Związku mogą być:
         – żołnierze, którzy pełnili zawodową służbę wojskową;
        – oficerowie i podchorążowie, chorążowie, podoficerowie oraz szeregowi,         którzy nie pełnili zawodowej służby wojskowej;
– żołnierze, którzy pełnili służbę w WOP, Straży Granicznej oraz w innych   jednostkach lub instytucjach podległych MSW
– żołnierze zawodowi w służbie czynnej (na zasadach określonych w ustawie);
– małżonki i małżonkowie żołnierzy, w także wdowy (wdowcy) po zmarłych  żołnierzach. 

  Włocławski Zarząd Rejonowy zrzesza w 3 kołach 110 członków
w tym 5 kobiet oraz 15 weteranów wojennych. 

Współpracujemy z Jednostką Strzelecką 4051 z Włocławka
oraz Włocławskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku działającym przy Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego we Włocławku.  

 
 
Związek jest Organizacją Pożytku Publicznego 
KRS 0000141267
Oddaj 1% podatku na ZŻWP